Zagotavljamo prevoznost cest v vseh vremenskih pogojih

  • razpolagamo s sodobnim cestno-vremenskim informacijskim sistemom VEDRA Ceste, ki podpira trajnostno delovanje zimske službe in ji omogoča prilagoditev podnebnim spremembam
  • pripravljamo informacijo o trenutnem vremenu in stanju cestišča (suho, mokro, poledica…) na celotni cestni mreži
  • napovedujemo stanje cestišča za prihodnje ure
  • predlagamo ukrepe vzdrževalnim službam

Rešitve

VEDRA Ceste

Napreden cestno-vremenski informacijski sistem za optimizacijo delovanja zimske službe. Podpira najnovejše trende kot so veliki podatki, IoT in umetna inteligenca ter nudi podporo pri prilagajanju podnebnim spremembam.

Cestno – vremenske postaje

Cestno-vremenske postaje za spremljanje temperature in stanja cestišča ter različnih meteoroloških parametrov. Omogočajo celovit vpogled v trenutno vremensko situacijo na cestnem omrežju.

VEDRA Občine

Vremenski informacijski sistem za podporo pri vzdrževanju občinskih cest. Mogoča je večnamenska uporaba, npr. za civilno zaščito, kmetijstvo, energetiko, turizem…

Specifične rešitve in servisi

Napredne rešitve za merjenje in napovedovanje temperature in stanja prometnih površin.

Reference

Skrbimo za prevoznost cest, večjo varnost v prometu in čisto okolje