2D / 3D / BIM načrtovanje prometne signalizacije

Autosign je profesionalna programska rešitev za načrtovanje in urejanje 2D in 3D-prometne signalizacije v CAD-okolju. Z njo lahko projektant hitro izdela natančno dokumentacijo, poročila, 3D/BIM objekte in realistične vizualizacije.

Knjižnice signalizacije, cestne opreme in razsvetljave

Autosign vključuje obsežne knjižnice prometnih znakov in talnih označb, ki so skladne z nacionalnimi pravilniki in tehničnimi smernicami.

Intuitiven uporabniški vmesnik

Zaradi premišljeno zasnovanega uporabniškega vmesnika in delovnih procesov je Autosign enostavna in uporabniku prijazna rešitev.

Novosti v programu Autosign 2022.2

Glavne lastnosti programa

Autosign vsebuje številne knjižnice prometne signalizacije, ki so za različne države določene z nacionalnimi pravilniki in tehničnimi smernicami. Knjižnice vsebujejo prometne znake, vzdolžne talne označbe, talne označbe za prečkanje cest in druge talne označbe.

Uporabnikom so na voljo napredne možnosti za vključevanje lastnih prometnih znakov v prilagojeno knjižnico. Takšni znaki se lahko v modelih uporabljajo povsem enako, kot znaki iz osnovnih knjižnic programa Autosign.

Knjižnice prometnih znakov in talnih označb:

SLOVENIJA Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, 2021
AVSTRIJA StVO 1960, Fassung vom 26.05.2020
BOSNA Pravilnik o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašćena osoba, 2017.
ČEŠKA Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, 2015
ESTONIJA EVS 613:2001 – Liiklusmärgid ja nende kasutamine, 2016
HRVAŠKA Pravilnik o prometnim znakovima signalizaciji i opremi na cestama NN 92-19, 2019.
LATVIJA Ceļu satiksmes noteikumi; 2015
LITVA Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisykles. Žin., 2008, Nr. 46-1730. 2012.
NEMČIJA BASt (Bundesanstalt für Straßenwesen) Verkehrszeichenkatalog, 2017.
NOVA ZELANDIJA Knjižnica prometnih znakov in talnih označb na osnovi novozelandskega pravilnika “Traffic Control Devices Manual (TCDM)”
POLJSKA Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2310)
ROMUNIJA Standard Român ASRO. SR 1848 – 1, 2011.
SRBIJA Pravilnik o saobracajnoj signalizaciji, 2017.
ŠVEDSKA Föreskrifter och allmänna råd om vägmärken och andra anordningar (TSFS 2019:74)
Föreskrifter och allmänna råd om trafiksignaler (TSFS 2014:30)
Föreskrifter om vägmarkeringar (TSFS 2010:171)
ZDA AASHTOO | Knjižnica prometnih znakov in talnih označb na osnovi priročnikov “American Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD)” in “Standard Highway Signs (SHS)”

Program Autosign ni uporaben le za prometne znake in talne označbe; vključuje tudi široko zbirko cestne opreme, kot so cestni portali, semaforji, varnostne ograje, cestne oznake, snežni koli, zaščitni stebri, svetilke na drogovih in še veliko več.

Uporabniku je na voljo širok nabor prometnih znakov in talnih označb s katerimi lahko načrtuje in pripravlja dokumentacijo za cestno signalizacijo v programih Civil 3D, AutoCAD, BricsCAD ali Plateia.

Orodje omogoča parametrično zasnovo parkirišč. Za pohitritev načrtovanja je na voljo široka paleta talnih oznak, kot so enojne črte, dvojne črte, prekinjene črte, barvanje in še veliko več. Uporabniki lahko uporabijo vnaprej določene oznake, ki so značilne za posamezne države*, ali pa oznake definirajo sami s parametri in jih tudi shranijo za večkratno uporabo.

Vse talne oznake, narejene s programom Autosign, je moč projicirati na površino ceste ali katero koli drugo površino DTM, ter tako ustvariti 3D talne oznake z dodeljenimi lastnostmi BIM.

Za vsako parkirišče uporabnik lahko hitro izdela poročilo s popisom količin in ga, ali vstavi v risbo kot tabelo ali pa izvozi v format XLS za nadaljnjo uporabo.

S programom Autosign lahko izdelate zanesljive 3D prikaze načrtovane signalizacije, ki služijo preverjanju preglednosti, izdelate pa lahko tudi odlične vizualizacije projekta za potrebe predstavitev naročniku. Risbe lahko neposredno uporabite tudi v drugih BIM programskih rešitvah, kot je npr. Navisworks.

Autosign je v celoti podprt s tehnologijo BIM. Zaradi zmožnosti generiranja 3D/BIM infrastrukturnih objektov in z možnostjo upravljanja podatkov o lastnostih, je zelo konkurenčna programska oprema, ne le za načrtovanje, ampak tudi za gradnjo in vzdrževanje. 3D prometne znake, portale, talne označbe in druge objekte lahko izvozite v datoteke IFC in nato podatke uporabite v različnih programskih rešitvah, ki podpirajo BIM.

S programom Autosign hitro preverite vse vrste kolizij, do katerih prihaja med prometno signalizacijo in 3D-objekti v projektu, analizirate in poiščete najboljše rešitve, in se izognete morebitnim napakam že v fazi načrtovanja.

Program Autosign omogoča izdelavo podrobnih in prilagodljivih poročil za vse prometne znake in talne označbe, ki so v načrtu, vključno s seznamom novih in obstoječih znakov, popisom količin in z možnostjo izvoza podatkov v Excel.

Program Autosign omogoča vnos Google Maps rastrskih kart s pripadajočimi višinskimi točkami neposredno v CAD-risbo. Na ta način podpira hitro in bolj nazorno predstavitev načrtov investitorjem in zainteresirani javnosti.

Svoje 3D-modele lahko uporabnik izvozi tudi neposredno v Google Earth ter tako izdela hitre in natančne vizualizacije objektov na dejanski lokaciji.

Področje uporabe

Načrtovanje

 • Cestna infrastruktura
 • Območja za pešce
 • Kolesarske površine
 • Prometne ureditve v urbanih okoljih

Upravljanje prometa

Autosign je namenjen načrtovanju prometne signalizacije na mestni in medmestni cestni infrastrukturi, preoblikovanju prometnega toka na obstoječih območjih ali načrtovanju novih praktičnih rešitev za usmerjanje prometa.

Dela na cesti in začasne prometne ureditve

S programom Autosign lahko načrtujete zapiranja voznih pasov in dela na cesti, preusmeritvene poti, določate varnostne in vidne meje za pešce ter upravljate signalizacijo na vseh začasnih prometnih ureditvah.

Načrtovanje parkirišč

Autosign zagotavlja orodja za oblikovanje vseh podrobnosti parkirnih prostorov, kot so talne označbe,  vertikalna signalizacija, portali za nadzor višine in drugo.

Načrtovanje in upravljanje skladiščnega prometa

Oblikovanje prometne signalizacije za potrebe skladišč, opozorilnih območij in območij omejenega gibanja, tovarn in drugih industrijskih območij.

Načrtovanje kolesarskih poti

Za potrebe načrtovanja trajnostnih kolesarskih poti lahko projektanti oblikujejo vse vrste talnih in vertikalnih označb ter barvajo kolesarske poti in druge označevalne elemente.

Načrtovanje smučarskih središč in športnih objektov

Projektanti športnih objektov bodo v programu Autosign našli koristna orodja tako za oblikovanje signalizacije na smučiščih in športnih objektih kot tudi za načrtovanje najrazličnejših talnih označb kot so npr. tekaške steze.

Načrtovanje stez za dirke z motornimi vozili in centrov varne vožnje

S programom Autosign lahko v celoti izdelate prometno signalizacijo in pripravite potrebno dokumentacijo tudi za poligone varne vožnje, športne steze za dirke z motornimi vozili in druge sorodne objekte.

Podprti jeziki

 • Avstrijski nemški
 • Hrvaški
 • Češki
 • Angleški
 • Nemški
 • Madžarski
 • Poljski
 • Srbski
 • Slovenski

Podprte CAD platforme

 • Autodesk® AutoCAD® 2018 - 2024 (razen AutoCAD LT)
 • Autodesk® Civil 3D® 2018 - 2024
 • BricsCAD® Pro, BIM in Ultimate V22 – V24

* Podprte so le 64-bitne različice platforme

Izberite različico glede na potrebe vašega podjetja

Na voljo kot samostojna ali mrežna licenca
 • Vključene nacionalne knjižnice prometnih znakov in talnih označb
 • Načrtovanje postavitev prometnih znakov
 • Izdelava lastnih prometnih znakov
 • Načrtovanje prometnih portalov
 • Načrtovanje talnih označb (črte, prehodi, otoki, puščice idr.)
 • Barvanje prometnih površin
 • Avtomatska izdelava poročil prometnih znakov in talnih označb s popisi količin
 • Uvoz prostorskih podatkov iz Google Maps
 • 3D vizualizacija prometne opreme
 • Izvoz 3D modela v Google Earth
 • Podpora 3D Solid elementom (združljivo z InfraWorks in NavisWorks)
 • Orodja BIM (Property set Manager / Editor / Filter)
 • Analiza kolizij med 3D elementi
 • Uvoz in izvoz v format IFC 4.2 za izmenjavo podatkov z drugimi BIM produkti
 • Vključene nacionalne knjižnice prometnih znakov in talnih označb
 • Načrtovanje postavitev prometnih znakov
 • Izdelava lastnih prometnih znakov
 • Načrtovanje prometnih portalov
 • Načrtovanje talnih označb (črte, prehodi, otoki, puščice idr.)
 • Barvanje prometnih površin
 • Avtomatska izdelava poročil prometnih znakov in talnih označb s popisi količin
 • Uvoz prostorskih podatkov iz Google Maps
 • 3D vizualizacija prometne opreme
 • Izvoz 3D modela v Google Earth
 • Podpora 3D Solid elementom (združljivo z InfraWorks in NavisWorks)
 • Orodja BIM (Property set Manager / Editor / Filter)
 • Analiza kolizij med 3D elementi
 • Uvoz in izvoz v format IFC 4.2 za izmenjavo podatkov z drugimi BIM produkti

CGS Labs programska oprema je na voljo v različnih nivojih, kot permanentna licenca z ali brez vzdrževanja, lahko pa jo tudi najemate.


Najem ali trajna licenca?


Kateri je boljši zame?

Licenca za enega uporabnika ali mrežna licenca?


Kakšne so razlike?

Vzdrževanje programske opremeCGS Labs


Zakaj je pametno imeti vzdrževanje?

Reference

Skupaj gradimo prihodnost