Stanje cestišča

CGS Labs cestno-vremenski informacijski sistem VEDRA Ceste zagotavlja vpogled v trenutne razmere na cestah. Na podlagi vremenskih podatkov in z uporabo naprednih napovednih modelov pa omogoča napoved stanja cestišča za več ur vnaprej.

Podpora pri odločanju

Zahtevnejšim uporabnikom je na voljo sistem za pomoč pri odločanju MDSS (maintenance decision support system), ki vzdrževalcem, skladno s pravilnikom o izvajanju zimskega vzdrževanja cest, predlaga ukrepe: kdaj, kje in s čim soliti, jih vrednoti in jim tako pomaga pri pomembnih odločitvah pri zimskem vzdrževanju cest.

Prihranki in varnost

Sistem VEDRA Ceste omogoča optimalno porabo posipnih materialov, s tem pa precejšnje prihranke in zmanjšano onesnaževanje okolja. Omogoča boljšo organiziranost, hitrejšo odzivnost in preventivno delovanje službe za zimsko vzdrževanje cest in tako prispeva k povečani varnosti v prometu.

Skrbimo za trajnostno zimsko službo

Zagotavljanje trajnosti pri zimski službi pomeni ustvarjati ravnotežje med okoljskimi, ekonomskimi in družbenimi potrebami. Sistem VEDRA Ceste smo razvili v sodelovanju z odgovornimi službami, kot odgovor na vprašanje, kako zagotoviti visoko raven storitev zimske službe na fiskalno in okoljsko odgovoren način.

Sistem omogoča pregled trenutnih in zgodovinskih podatkov iz stacionarnih in mobilnih cestno-vremenskih postaj ter merilnikov IoT, kot so: temperatura cestišča, stanje cestišča, ostale meteorološke meritve.

Sistem s pomočjo fizikalno-balančnega modela napoveduje temepraturo in stanje cestišča. Pri tem upošteva meritve s cestnega merilnika, strukturo materialov ceste in vremenske napovedi, ki jo zagotavlja nacionalna meteorološka služba ARSO.

VEDRA Ceste omogoča tudi specialno zvezno (linijsko) napoved temperature in stanja cestišča po celotnem omrežju cest, torej tudi med cestno-vremenskimi postajami. Pri tem se upoštevajo meritve z bližnjih cestno-vremenskih postaj, vremenske napovedi, struktura materialov ceste, termalna kartiranja itd.

Sistem omogoča interaktiven pregled visokoločljivostne napovedi za različne vremenske parametre (npr. temperatura zraka, padavine, veter… itd.) iz različnih meteoroloških modelov (npr. ALADIN, INCA, ki jih pripravlja ARSO itd.).

Sistem s pomočjo umetne inteligence in skladno s pravilnikom o izvajanju zimskega vzdrževanja cest, vzdrževalcem predlaga ukrepe: kdaj, kje in s čim soliti, jih vrednoti in jim tako pomaga pri pomembnih odločitvah pri zimskem vzdrževanju cest.

Želim več informacij

Reference

Skrbimo za prevoznost cest, večjo varnost v prometu in čisto okolje