Stacionarne cestno-vremenske postaje CGS Labs vključujejo različne merilnike

Cestni senzor

Je vgrajen v cestno telo in je najpomembnejši merilnik, ki meri:

 • temperaturo asfalta na površini in različnih globinah,
 • debelino vodnega filma,
 • koncentracijo soli,
 • poda temperaturo zmrzišča in stanje cestišča.

Brezkontaktni merilniki

S pomočjo spektrometrije določijo:

 • temperaturo ceste,
 • oprijem,
 • stanje cestišča, …

Meteorološki merilniki

Se uporabljajo za merjenje:

 • temperature zraka
 • relativne vlage zraka,
 • padavin,
 • sončnega sevanja,
 • vetra.

Mobilne cestno-vremenske postaje na vozilih

Mobilni merilniki

Mobilni merilniki temperature, stanja cestišča ter oprijema so prinesli preskok v razvoju cestno-vremenskih sistemov.

Njihovo delovanje si lahko predstavljamo kot termalno kartiranje v realnem času, ki v cestno-vremenskem informacijskem sitemu ali sistemu za podporo odločanju (CVIS/MDSS, VEDRA Ceste) omogoča takojšnje izračunavanje novih napovedi na podlagi zdajšnjih mobilnih meritev –Dinamično linijsko napovedovanje stanja cestišča.

Želim več informacij

Reference

Skrbimo za prevoznost cest, večjo varnost v prometu in čisto okolje