BIM načrtovanje železniške infrastrukture

Ferrovia je sodobna programska rešitev, ki omogoča 3D načrtovanje in vzdrževanje železniških prog skladno z nacionalnimi standardi. Izdelani 3D modeli vsebujejo dinamično povezane podatke in informacije, ter omogočajo zapis v IFC in druge standardne zapise.

Celostno načrtovanje in vzdrževanje železnic

Ferrovia ponuja celovita orodja za načrtovanje in urejanje osi, vzdolžnih in prečnih prerezov, izračune nadvišanj in načrtovanje kretnic in tirnih povezav. Orodja za linearno regresijo obstoječe osi in nivelete (BestFIT metoda) omogočajo pripravo podatkov za uravnavanje železniških prog po višini in smeri, z nivelirnimi ravnalnimi stroji (Plasser & Theurer).

Intuitiven uporabniški vmesnik

Uporabniški vmesniki in procesi dela sledijo najboljšim inženirskim praksam na področju načrtovanja železnic. Omogoča hitro obvladovanje programskih orodij ter zato posvečanje inženirskim detajlom in najboljšim rešitvam.

Novosti v programu Ferrovia 2022.2

Glavne lastnosti programa

CGS Labs programske rešitve podpirajo izdelavo BIM projektov cestne in železniške infrastrukture ter hidrotehničnih objektov. Vključujejo podporo za pripenjanje in urejanje BIM podatkov ter izvoz le teh v IFC in druge standardne formate, pa tudi neposredno izmenjavo in delo s podatki Autodesk rešitev, kot so: AutoCAD Civil 3D, Infraworks, Navisworks, Revit in drugi.

Digitalni model reliefa (DMR)

Ferrovia podpira različne digitalne modele reliefa (DMR) za hitro in učinkovito načrtovanje na različnih tipih vhodnih podatkov. Vključuje lastno DMR orodje, podpira Civil 3D teren, BricsCAD teren, ter osnove 3D face objekte.

3D brežine / Grading

Grading omogoča hitro izdelavo modela proge brez načrtovanja prečnih profilov. Z uporabo gradinga lahko preverimo različne scenarije v 3D in zadostimo geometrijskim potrebam vseh vrst železniških prog, od enostavnih enotirnih do kompleksnih večtirnih prog. Prav tako lahko funkcionalnost za izris 3D brežin uporabimo za hitrejše in enostavnejše 3D načrtovanje platojev, parkirišč, vozišč, rečnih strug in drugih zunanjih ureditev.

Orodja za načrtovanje osi in nivelete železnic

Ferrovia ponuja širok nabor naprednih orodij za načrtovanje in urejanje geometrije osi in nivelete železnice. Mednje sodijo: metoda izrisa s tangentnim poligonom, s pomožnimi in plavajočimi elementi, izris vzporedne osi in s pretvorbo obstoječih CAD polilinij v elemente osi.

Prehodnice

Ferrovia podpira različne tipe linearnih in ne-linearnih prehodnic, kot so: klotoida, parabola, kubična parabola, popravljena kubična parabola, češka kubična parabola, romunska kubična parabola, bloss, kosinusna spirala, sinusna spirala in schramm.

Kretnice

Ferrovia omogoča avtomatski izris kretnice na izbrani osi, kot tudi dinamično urejanje geometrije in tabeliranje kretnic. Na voljo so številni tipi kretnic: navadna kretnica, krivinska kretnica, simetrična navadna, simetrična krivinska in križišče. Nepogrešljivo je tudi orodje za tabeliranje kretnic, ki omogoča izpis parametrov kretnic tako v risbo kot v tekstovno datoteko.

Tirne povezave

Ferrovia omogoča izris tirne povezave med vzporednima ali ne-vzporednima tiroma tako v premi kot tudi v krivini. Glavna prednost je v možnosti izrisa tirnih povezav med različnimi tipi kretnic, kar pomeni široko paleto možnosti za prilagajanje geometrije tirnih povezav tudi na območjih, kjer obstajajo prostorske in geometrijske omejitve za načrtovanje. Ob vsaki spremembi parametrov tirne povezave je sprememba najprej vidna v predogledu. Celovito rešitev zaključujejo še orodja za detajlno načrtovanje in urejanje nivelete tirnih povezav.

Načrtovanje prečnih prerezov in možnosti urejanja

Ferrovia omogoča detajlno načrtovanje in urejanje elementov prečnih prerezov železnic. Uporabniku so na voljo pred-definirane knjižnice karakterističnih prerezov, ki jih lahko dopolnjujemo in s tem avtomatiziramo načrtovanje prečnih prerezov in izdelavo 3D modela železnice.

V posameznem prerezu lahko izrišemo poljubno število vzporednih vozišč, tirov, rečnih kanalov, cevi in druge infrastrukturne objekte.

Izračun količin materialov za izdelavo popisov

Ferrovia vsebuje orodja za izračun količin materialov po prečnih prerezih in izračune skupnih volumnov. Popise količin lahko izvozimo v tekstovne datoteke in uvozimo v zunanje programe za izdelavo popisov in predračunov. Vključuje tudi orodje za izris masnega diagrama količin.

Načrtovanje cest

V paket Ferrovia Ultimate so vključena orodja za načrtovanje cest,  kar pride prav pri izračunih križanj ceste in železnice, načrtovanju nadvozov in podvozov, načrtovanju dovoznih cest za dostop do železniške infrastrukture pri načrtovanju mestnih cest s tramvajskimi programi in podobno.

Horizontalne in vertikalne regresijske analize

Ferrovia ponuja napredne in celovite rešitve za določitev horizontalnih elementov in nivelete. Na podlagi geodetskega posnetka obstoječega stanja se po inovativni metodi najboljšega prileganja »CGS Labs BestFit« samodejno izračunata in izrišeta os in niveleta železnice z geometrijskimi elementi. Z omogočenim urejanjem izrisanih elementov se lahko povsem približamo dejanskemu stanju na terenu. Na ta način ima uporabnik vseskozi popoln nadzor nad dobljenim rezultatom.

Ferrovia ponuja številne možnosti za optimizacijo samodejno izračunanih elementov osi. Uporabnik lahko za vsako točko iz niza vhodnih podatkov preveri odmik od izračunanih elementov. Neustrezne točke lahko odstrani in tako pomembno izboljša končni rezultat. Pri tem so mu v veliko pomoč številne grafične predstavitve horizontalnih elementov, graf odmikov, graf ukrivljenosti osi in graf nadvišanja.

Google Maps in Google Street View

Google Maps Import omogoča enostaven uvoz rastrskih slik in višinskih podatkov izbrane lokacije iz Google Maps v DWG risbo v izbranem koordinatnim sistemom. Na voljo je tudi funkcionalnost Google Street View s katero lahko uporabnik interaktivno pregleduje izbrano območje kar znotraj CAD okolja.

Google Earth Export

Ferrovia BIM (3D solid) model cestne infrastrukture lahko hitro vizualiziramo neposredno v Google Earth. Ter tako omogočimo predstavitev projekta v okolju, ki uporabniku omogoča izjemne vizualne predstave.

Podprti jeziki in standardi

 • Angleška (International)
 • Avstrijska
 • Češka
 • Nemška
 • Madžarska
 • Poljska
 • Srbska
 • Slovenska

Podprte CAD platforme

 • Autodesk® AutoCAD® 2018 - 2024 (razen AutoCAD LT)
 • Autodesk® Civil 3D® 2018 - 2024
 • BricsCAD® Pro, BIM in Ultimate V22 – V24

* Podprte so le 64-bitne različice platforme

Izberite različico glede na potrebe vašega podjetja

Na voljo kot samostojna ali mrežna licenca
 • Uvoz geodetskih podatkov
 • Orodja za modeliranje digitalnega terena (DMT)
 • 3D Grading
 • Podpora za Civil 3D in BricsCAD surface
 • Načrtovanje osi
 • Načrtovanje vzdolžnih profilov
 • Načrtovanje prečnih profilov
 • Načrtovanje kretnic
 • Linearne in nelinearne prehodnice
 • 3D modeliranje železnice
 • Projiciranje točk,linij in 3D solid objektov na vzdolžni profil in prečne profile
 • Orodja za označevanje in dimenzioniranje
 • Izračun količin z diagrami vsekov in nasipov
 • Vmesnik za Civil 3D objekte ↔ Ferrovia
 • Regresivno projektiranje osi in vzdolžnega profila (BestFit)
 • Regresivna analiza in urejanje osi in vzdolžnega profila (BestFit+)
 • Načrtovanje tirnih povezav
 • Analiza horizontalnih odmikov
 • Izvoz za Plasser & Theurer
 • Podpora za 3D Solid objekte
 • Uvoz prostorskih podatkov iz Google Maps
 • Orodja za načrtovanje cest
 • Orodja za urejanje in menedžiranje BIM objektov (manager/editor/filter)
 • Preverjanje kolizij med 3D/BIM objekti
 • Uvoz in izvoz v podatkovni format LandXML
 • Uvoz in izvoz 3D/BIM modela v podatkovni format IFC 4.2
 • Izvoz 3D modela v Google Earth
 • Uvoz geodetskih podatkov
 • Orodja za modeliranje digitalnega terena (DMT)
 • 3D Grading
 • Podpora za Civil 3D in BricsCAD surface
 • Načrtovanje osi
 • Načrtovanje vzdolžnih profilov
 • Načrtovanje prečnih profilov
 • Načrtovanje kretnic
 • Linearne in nelinearne prehodnice
 • 3D modeliranje železnice
 • Projiciranje točk,linij in 3D solid objektov na vzdolžni profil in prečne profile
 • Orodja za označevanje in dimenzioniranje
 • Izračun količin z diagrami vsekov in nasipov
 • Vmesnik za Civil 3D objekte ↔ Ferrovia
 • Regresivno projektiranje osi in vzdolžnega profila (BestFit)
 • Regresivna analiza in urejanje osi in vzdolžnega profila (BestFit+)
 • Načrtovanje tirnih povezav
 • Analiza horizontalnih odmikov
 • Izvoz za Plasser & Theurer
 • Podpora za 3D Solid objekte
 • Uvoz prostorskih podatkov iz Google Maps
 • Orodja za načrtovanje cest
 • Orodja za urejanje in menedžiranje BIM objektov (manager/editor/filter)
 • Preverjanje kolizij med 3D/BIM objekti
 • Uvoz in izvoz v podatkovni format LandXML
 • Uvoz in izvoz 3D/BIM modela v podatkovni format IFC 4.2
 • Izvoz 3D modela v Google Earth
 • Uvoz geodetskih podatkov
 • Orodja za modeliranje digitalnega terena (DMT)
 • 3D Grading
 • Podpora za Civil 3D in BricsCAD surface
 • Načrtovanje osi
 • Načrtovanje vzdolžnih profilov
 • Načrtovanje prečnih profilov
 • Načrtovanje kretnic
 • Linearne in nelinearne prehodnice
 • 3D modeliranje železnice
 • Projiciranje točk,linij in 3D solid objektov na vzdolžni profil in prečne profile
 • Orodja za označevanje in dimenzioniranje
 • Izračun količin z diagrami vsekov in nasipov
 • Vmesnik za Civil 3D objekte ↔ Ferrovia
 • Regresivno projektiranje osi in vzdolžnega profila (BestFit)
 • Regresivna analiza in urejanje osi in vzdolžnega profila (BestFit+)
 • Načrtovanje tirnih povezav
 • Analiza horizontalnih odmikov
 • Izvoz za Plasser & Theurer
 • Podpora za 3D Solid objekte
 • Uvoz prostorskih podatkov iz Google Maps
 • Orodja za načrtovanje cest
 • Orodja za urejanje in menedžiranje BIM objektov (manager/editor/filter)
 • Preverjanje kolizij med 3D/BIM objekti
 • Uvoz in izvoz v podatkovni format LandXML
 • Uvoz in izvoz 3D/BIM modela v podatkovni format IFC 4.2
 • Izvoz 3D modela v Google Earth

Najem ali trajna licenca?


Kaj je zame boljše?

Licenca za enega uporabnika ali mrežna licenca?


Kakšne so razlike?

Vzdrževanje programske opreme CGS Labs


Zakaj je pametno imeti vzdrževanje?

Financiranje CGS Labs


Ugoden način za začetek poslovanja

Reference

Skupaj gradimo prihodnost