Hidrometrična in meteorološka merilna oprema

Paleta merilnikov za hidrometrijo in meteorologijo, ki omogočajo verodostojno merjenje in podpirajo dobre odločitve

Izvajanje meritev in svetovanje

Za naročnika izvajamo različne meritve okoljskih parametrov, kot so meritve pretokov, Qes, kakovosti voda, ...

Hidrometrična in meteorološka merilna oprema

Paleta instrumentov za merjenje vodostajev v površinskih in podzemnih vodah je raznolika. Merilniki uporabljajo različne fizikalne načine merjenja, na voljo so merilne letve, merilniki s plovcem, tlačne sonde in brezkontaktni radarski merilniki. Nudimo svetovanje glede izbire, namestitev, prav tako integracijo v samodejne merilne postaje.


Merjenje pretokov v rekah in drugih odprtih kanalih lahko izvajamo z mehanskimi hidrometričnimi krili, z ultrazvočnimi točkovnimi merilniki (Dopplerjevi merilniki), z brezkontaktnimi radarskimi merilniki in z elektromagnetnimi merilniki. Merilniki so lahko prenosni ali stacionarni. Svetujemo pri izbiri glede na zahteve in potrebe uporabnikov.


Z večparametrskimi sondami lahko izvajamo neprekinjen monitoring ali točkovno merjenje kakovosti površinskih voda, podtalnice in morja. Izbiramo lahko med različnimi senzorji, sonde, ki omogočajo tudi shranjevanje podatkov, pa so robustne in prilagodljive.


Družina izdelkov Hydras 3 ponuja zmogljive programske rešitve zasnovane predvsem za  hidrometrijo. Podpira vrsto funkcionalnosti od nastavitve merilne opreme do upravljanja merilnih mrež. Glede na potrebe se lahko izbere ustrezen paket, mogoča je tudi prilagoditev posameznih funkcionalnosti po željah uporabnika.


Ultrazvočno merjenje hitrosti in smeri vetra ima številne prednosti pred klasično mehansko meritvijo. V naši ponudbi najdete enostavne in tudi visoko profesionalne ultrazvočne merilnike vetra za najrazličnejše aplikacije tudi v zelo zahtevnih pogojih.


Napredni kompaktni merilniki omogočajo merjenje več meteoroloških parametrov hkrati. So priročni, stroškovno ugodni, zasnovani na preizkušenih tehnologijah, meritve pa se opravljajo po mednarodnih standardih.


V kompaktne merilnike so vgrajeni različni meteorološki senzorji, kombinacija je izbrana glede na namembnost postaje: za meteorološka opazovanja, za hidrolološka opazovanja, za vreme na cestah, za spremljanje ter nadzor sončnih elektrarn, za agrometeorologijo in za pametne zgradbe.


V naši ponudbi najdete enostavne in tudi zelo kompleksne merilnike količine, intenzitete in vrste padavin, razvite za velike mreže vremenskih postaj in certificirane s strani svetovne meteorološke organizacije (WMO). Ti merilniki zagotavljajo merjenje v najvišjem razredu točnosti tudi v zahtevnih okoljskih razmerah.


Agrometeorološke postaje oz. merjenja pomagajo kmetovalcem pri načrtovanju kmetijske proizvodnje. V ponudbi najdete številne agrometeorološke senzorje in postaje, ki uporabljajo brezžično telemetrijo z zelo nizko rabo električne energije. Na voljo so tudi številne namenske programske rešitve za opozarjanje na možen razvoj bolezni rastlin.


Podatkovniki so srce vsake merilne postaje. Izbor je odvisen od namena merilne postaje, zahtevnosti merilnega mesta in od vrste napajanja, ki je na voljo. Podatkovniki podpirajo različne oblike prenosa podatkov, od ročnega, do prenosa prek radijskih in mobilnih omrežij, ter satelitski prenos.


Izvajanje meritev in svetovanje

Merjenje pretokov

Razpolagamo z najsodobnejšimi merilniki za merjenje pretokov in nudimo usluge teh meritev. Pretoke merimo s klasičnimi hidrometričnimi krili, z ročnimi instrumenti z akustično Dopplerjevo metodo s sprotno integracijo hitrostnega polja in površine prečnega prereza in z elektromagnetnimi merilniki hitrosti vodnega toka.

Ekološko sprejemljiv pretok Qes

Imetnikom vodne pravice (ribogojcem, lastnikom MHE…) pomagamo pri vzpostavitvi monitoringa ekološko sprejemljivega pretoka Qes, kot ga narekuje Uredba o kriterijih za določitev ter načinu spremljanja in poročanja ekološko sprejemljivega pretoka (Uradni list RS, 97/2009). Nameščamo avtomatske hidrološke postaje ali enostavnejšo rešitev z merilno letvijo. Pri slednji izdelamo pretočno krivuljo, ki omogoča, da lahko že preko odčitka vodostaja na vodomerni letvi sklepamo na pretok.

Urbana hidrologija

Upravljanje z vodami v urbanem okolju postaja vse večji izziv. Zaradi intenzivnih in zelo lokaliziranih vremenskih dogodkov se v času podnebnih sprememb kaže potreba po vzpostavitvi dodatnih senzorskih omrežij , ki lahko dopolnijo obstoječo državno mrežo hidroloških in meteoroloških opazovanj. V našem podjetju smo specialisti za merjenje hidroloških in meteoroloških parametrov, posebno količine in intenzitete padavin z najrazličnejšimi merilniki, tudi IoT. Razpoložljivi podatki namreč omogočajo, da s sodobnimi orodji za napredno modeliranje poplavnih stanj identificiramo in optimiziramo ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti.

Kakovost voda

Spremljanje kakovosti voda je nujno za zagotavljanje njene trajnostne rabe. Nudimo rešitve za monitoring osnovnih fizikalno-kemijskih parametrov v naravnih vodnih virih kot so podtalnica, vodotoki, jezera, morje, …

Izvajanje monitoringa voda v času gradnje

Izvajamo monitoring kakovosti voda v času gradnje in obratovanja objektov. Namen monitoringa je preprečiti oziroma zmanjšati negativne vplive, ki jih ima gradnja infrastrukturnih objektov na okolje.

Izpostavljamo

Cestno-vremenske postaje CGS Labs

Stacionarne cestno-vremenske postaje in mobilni merilniki za vozila, za merjenje temperature in stanja cestišča ter različnih meteoroloških parametrov.

Več informacij

Projekt BOBER

Sodelovali smo na največjem projektu za spremljanje stanja okolja v Sloveniji: BOBER – boljše opazovanje za boljše ekološke rešitve. Projekt je med leti 2009 in 2015 izvajala Agencija RS za okolje. Na več kot 90 novih meteoroloških postajah po vsej Sloveniji smo namestil senzorje za spremljanje količine in tipa padavin ter trenutnega vremena proizvajalcev OTT Hydromet, Thies Clima, Jenoptik, Biral, Imko in Adcon.

Želim več informacij

Reference

Skrbimo za prevoznost cest, večjo varnost v prometu in čisto okolje