Programska oprema za preverjanje poti in sledi vozil

Celovita analiza manevrov vožnje

Autopath je profesionalna programska rešitev za 2D ali 3D analizo manevrov vožnje, analizo poti oziroma sledi vozil. To rešitev potrebujejo gradbeni inženirji, logistiki prometa, strokovnjaki za načrtovanje izrednih prevozov, arhitekti. Autopath omogoča simuliranje manevra vožnje vozil in s tem analizo ustrezne zasnove prometnih površin oziroma kontrolo geometrijske primernosti površine, ki jo želimo z vozilom prevoziti.

Intuitiven uporabniški vmesnik

Autopath odlikuje skrbno zasnovan uporabniški vmesnik in preprost potek dela, ki zagotavlja intuitivno in hitro učenje ter enostavno uporabo. Zaradi konkurenčne cene, odlične tehnične podpore, ki zagotavlja tudi izdelavo vozil po meri uporabnika, je Autopath prava izbira za strokovnjake po vsem svetu.

What's new in latest release?

PODROČJA UPORABE

Prometna infrastruktura

Autopath je nepogrešljiv pripomoček pri preverjanju geometrijske primernosti  poti oziroma sledi vozil na prometnicah, križiščih, krožiščih, ostrih zavojih, serpentinah, podvozih, nadvozih in v podobnih situacijah. Z naprednimi orodji za analizo prevoznosti in animacijo vozil, Autopath ne le pospeši postopek tehničnega projektiranja, temveč omogoča hitro preverjanje. S tem je odlična podpora odločanju. Uporabniku tudi pomaga preverjati varnost in skladnost s tehničnimi smernicami.

Izredni prevozi

Za storitve izrednih prevozov so potrebna posebna prevozna vozila (nizkopodni polpriklopniki, prikolice z nizko ploščadjo, premični žerjavi itn.) in prilagojene prevozne poti. Autopath vključuje obsežno knjižnico specializiranih prevoznih vozil, ki jih uporabnik lahko podrobno prilagaja. Natančno lahko določite tovor in vozilo za katerega načrtujete prevoz. Autopath podpira uporabo Google Maps, Google StreetView in OpenMaps, kar je zelo priročno pri ocenjevanju primernosti različnih variant poti oziroma sledi vozil. S podporo za vse vrste dvigal in žerjavov lahko virtualno načrtujete prevoz iz tovarne, tovornega pristanišča ali tovornega terminala do cilja.

Arhitektura (intervencijske poti, parkirišča, garaže itn.)

Autopath ponuja arhitektom in projektantom preprosta orodja za analiziranje projekcije poti vozila v okolju CAD. Izvajajo lahko preproste manevre in simulacije obračanja vozil ter analizirajo morebitne omejitve pri načrtovanju garaž, parkirišč, intervencijskih poti itn. Z dostopom do obsežne knjižnice standardnih vozil imajo arhitekti zdaj orodje za analizo prevoznosti, s katerim lahko natančno, z gotovostjo in samostojno preverjajo svoje projekte.

Uporaba v industriji

Autopath je preverjeno uporabno orodje v procesu načrtovanja industrijskih hal in tovarn. Z njim lahko inženirji simulirajo prevoz tovora na tovarniških progah, kot tudi simulirajo avtomatizirana vodena vozila (AGV) ali vlečne voze za prevoz blaga v tovarni.

Pri načrtovanju postavitev regalov v skladiščih se Autopath uporablja za preverjanje morebitnih omejitev za viličarje, ocenjevanje prevoznih poti vlečnih vozov, manevrov dostavnih vozil in podobno.

Letališča

Pri načrtovanju letališč je potrebno zagotoviti, da se na letališču lahko ustrezno oskrbuje vsa letala, prevaža tovor in potnike. Zato inženirji tako v fazi načrtovanja in v obratovalni fazi letališča izvajajo različne simulacije manevrov letal, analize prevoznosti poti vozil/letal in preverjajo morebitne kolizije ter tako zmanjšajo varnostna tveganja in zagotovijo nemoteno delovanje letališča. Autopath ima za ta namen pripravljeno knjižnico različnih letal, intervencijskih, servisnih in drugih vozil, ki se lahko uporabljajo na letališčih.

Funckionalnosti

Z uporabo funkcije za horizontalno ali vertikalno analizo lahko enostavno in hitro simulirate manever vozila in tako ugotavljate prevoznost površin. Autopath deluje v okoljih AutoCAD, Civil 3D ali BricsCAD. Preverjate lahko morebitna navzkrižja in neskladja poti vozila z drugimi vozili ali z grajenimi objekti. Prikažete lahko tudi grafični diagram intenzitete zasuka koles vozila po poti vozila.

Animacije gibanja vozil v obliki trajektorij, ki jih v CAD risbi izdelate s programom Autopath lahko enostavno izvozite v Google Earth. Tam lahko za naročnika in za zainteresirano javnost hitro izdelate predstavitvene vsebine. Rezultate analiz prevoznosti lahko na ta način delite na spletu in tako omogočite ostalim deležnikom, da vam ažurno posredujejo kakovostne povratne informacije.

S programom Autopath lahko izdelate 3D ovojnico (sled) manevra vozila in tako 3D/BIM-analizo prevoznosti. Izdelate lahko tudi vzdolžni profil trajektorije gibanja vozila, ki se avtomatično projicira na izbrani digitalni model terena.

Autopath 3D/BIM ovojnico gibanja vozila lahko uporabite v Navisworks, InfraWorks in drugih programskih rešitvah, lahko pa jo izvozite tudi v »Google Earth« in jo pregledujete iz zraka ali v načinu »Street View«. 3D ovojnico je mogoče izvoziti v datoteko formata IFC, skupaj z metapodatki in uporabnikovimi atributi.

S programom Autopath lahko v BIM okolju analizirate morebitne konflikte med 3D/BIM-ovojnico sledi vozila in drugimi objekti, kot so prometna oprema, prometni portali, mostovi, zgradbe, … Objekte lahko enostavno izbirate, izolirate in skrivate tako, da nastavljate želene filtre lastnosti.

Program Autopath omogoča vnos različnih rastrskih kart s pripadajočimi višinskimi točkami ter zmožnosti pogleda Street View neposredno v CAD-risbo, kar naročnikom, vlagateljem ali zainteresirani javnosti omogoča vizualizacijo območij, na katerih potekajo analize prevoznosti. Združevanje prostorskih podatkov s CAD/BIM-infrastrukturnimi ali arhitekturnimi modeli pa odpira napredne možnosti vizualizacije in izvajanje različnih analiz. Autopath vključuje širok seznam podprtih koordinatnih sistemov z vsega sveta.

Autopath podpira uvoz OpenStreetMap globalnih prostorskih podatkov o cestah, železnicah in stavbah ter na ta način omogoča, da uporabnik hitro rekonstruira model že izgrajenega okolja za izbrano območje.

Autopath vključuje številne referenčne knjižnice vozil, ki so specifične za posamezne države in so skladne z nacionalnimi smernicami. Poleg teh vsebuje tudi obsežno zbirko vozil različnih proizvajalcev in kategorij: avtobuse, žerjave, intervencijska vozila, tovornjake, kmetijske stroje, letala in drugo.

Autopath ponuja široke možnosti prilagajanja vozil s katerimi uporabniki lahko preoblikujejo ali prilagajajo vozila iz priloženih knjižnic ali pa izdelajo popolnoma nova vozila, z več osmi, z različnimi načini vodenja in z neomejeno možnostjo urejanja zunanje oblike vozila.

S programom Autopath lahko za vsako analizo prevoznosti izdelamo tudi pripadajoča poročila, ki vključujejo ime in tip uporabljenega vozila, informacije o dimenziji vozila, diagram obračanja krmila, ki prikaže kot zasuka, največji kot zasuka vozila in druga. Poročila lahko izvozimo v PDF in drugih oblikah zapisa.

Podprti jeziki in standardi

 • Angleška (ENG in USA-AASHTO)
 • Avstrijska
 • Hrvaška
 • Češka
 • Nemška
 • Madžarska
 • Makedonska
 • Poljska
 • Srbska
 • Slovenska

Podprte CAD platforme

 • Autodesk® AutoCAD® 2013-2020 (razen AutoCAD LT)
 • Autodesk® Civil 3D® 2013-2020
 • BricsCAD® Pro in Platinum V18-V20

* Podprte so le 64-bitne različice platforme

Izberite različico glede na potrebe vašega podjetja

Na voljo kot samostojna ali mrežna licenca
 • Easy Drive (interaktivna metoda analize zavijalnih krivulj z predvidevanjem zavoja naprej in vzvratno)
 • 2D horizontalna analiza zavijalnih krivulj
 • 2D vertikalna analiza zavijalnih krivul
 • Ročno vodenje vozila
 • Animacija gibanja vozila
 • Zaznavanje horizontalnih in vertikalnih trkov vozila z okolico
 • Knjižnica vozil
 • Orodja za izdelavo in urejanje lastnih vozil in posebnih transportov
 • Uvoz prostorskih podatkov iz Google Maps v CAD risbo
 • Diagram intenzitete zasuka koles vozila po poti vozila
 • Shematski izris vozila s kotami
 • Izdelava 3D ovojnice (sledi) gibanja vozila
 • Izdelava vzdolžnega profila trajektorije gibanja vozila
 • Upravljalec lastnosti BIM objektov
 • Urejevalnik lastnosti BIM objektov
 • Filtriranje po lastnostih BIM objektov
 • Zaznavanje konfliktove med 3D/BIM objekti
 • Izvoz 3D/BIM ovojnice gibanja vozila v podatkovni format IFC
 • Izvoz 3D ovojnice gibanja vozila neposredno v Google Earth
 • Uvoz OpenStreetMap prostorskih podatkov o infrastrukturi v CAD risbo

* Autopath Ultimate 2020 bo kmalu na voljo!

 • Easy Drive (interaktivna metoda analize zavijalnih krivulj z predvidevanjem zavoja naprej in vzvratno)
 • 2D horizontalna analiza zavijalnih krivulj
 • 2D vertikalna analiza zavijalnih krivul
 • Ročno vodenje vozila
 • Animacija gibanja vozila
 • Zaznavanje horizontalnih in vertikalnih trkov vozila z okolico
 • Knjižnica vozil
 • Orodja za izdelavo in urejanje lastnih vozil in posebnih transportov
 • Uvoz prostorskih podatkov iz Google Maps v CAD risbo
 • Diagram intenzitete zasuka koles vozila po poti vozila
 • Shematski izris vozila s kotami
 • Izdelava 3D ovojnice (sledi) gibanja vozila
 • Izdelava vzdolžnega profila trajektorije gibanja vozila
 • Upravljalec lastnosti BIM objektov
 • Urejevalnik lastnosti BIM objektov
 • Filtriranje po lastnostih BIM objektov
 • Zaznavanje konfliktove med 3D/BIM objekti
 • Izvoz 3D/BIM ovojnice gibanja vozila v podatkovni format IFC
 • Izvoz 3D ovojnice gibanja vozila neposredno v Google Earth
 • Uvoz OpenStreetMap prostorskih podatkov o infrastrukturi v CAD risbo

CGS Labs programska oprema je na voljo v različnih nivojih, kot permanentna licenca z ali brez vzdrževanja, lahko pa jo tudi najemate.


Reference

Skupaj gradimo prihodnost

Prenesite testno različico