Pravilnik o zasebnosti

VARNOST OSEBNIH PODATKOV: Izjava upravljavca osebnih podatkov o zasebnosti

V družbi CGS Labs d.o.o. se zavedamo pomena in pomembnosti varstva osebnih podatkov. Splošna Uredba o varstvu podatkov (»GDPR«), ki jo je sprejela Evropska unija, narekuje visoke standarde varstva osebnih podatkov, ki določajo, kako se vaši podatki zbirajo, hranijo, vam omogoča vpogled vanje zahtevo za izbris ter še veliko več. V skladu z zakonodajo in našim zavedanjem pomembnosti tega področja smo pripravili pojasnila o varnosti vaših podatkov in pravicah, ki jih imate kot lastnik podatkov. Pred podajo privolitve za zbiranje ali obdelavo vaših osebnih podatkov zato to pojasnilo skrbno preberite.

Splošne določbe

Oseba kateri zaupate vaše osebne podatke je CGS Labs, informacijske in okoljske tehnologije, d.o.o., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana – Črnuče, mat. št. 8034150000, Davčna št. SI 85242225.

Da bi vam zagotovili ustrezno uporabniško izkušnjo ter bi z vami lahko ustrezno sodelovali bomo od vas zahtevali določene osebne podatke. Vedno bomo od vas zahtevali le tiste osebne podatke, ki jih nujno potrebujemo, da z vami lahko sodelujemo. Zavezani smo k zakoniti in pošteni obdelavi osebnih podatkov, ki nam jih zaupate, zato vaših osebnih podatkov ne bomo nikakor uporabljali za druge namene, ki niso skladni z nameni obdelave za katere so bili vaši osebni podatki zbrani.

Podatkov brez vaše vednosti ne bomo prodajali ali posredovali drugim podjetjem za namene oglaševanja.

Z uporabo spletnih strani družbe CGS Labs d.o.o. soglašate, da družba CGS Labs d.o.o. lahko zbira določene vaše osebne podatke pod pogoji in v skladu s spodnjo izjavo.

Pridržujemo si pravico, da izjavo o varstvu osebnih podatkov, brez predhodnega obvestila prilagodimo oziroma posodobimo zaradi sprememb zakonodaje. Veljavna je vsakokrat tu objavljena aktualna različica.

Kaj so osebni podatki

Osebni podatki: so kateri koli podatki, ki se nanašajo na določeno fizično osebo, torej posameznika, na glede na obliko, v kateri so izraženi. Gre za podatke, na podlagi katerih vas je mogoče identificirati.

Primeri osebnih podatkov so: ime in priimek, e-poštni naslov, EMŠO, davčna številka, številka zdravstvenega zavarovanja, telefonska številka, registrska številka vozila, številka osebnega transakcijskega računa itd., slika, podatki o lokaciji…

Posebne vrste osebnih podatkov: so podatki o posamezniku, ki razkrivajo njegovo rasno ali etnično poreklo, politično prepričanje, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu in obdelava genetskih podatkov, biometričnih podatkov za namene edinstvene identifikacije posameznika, podatkov v zvezi z zdravjem ali podatkov v zvezi s posameznikovo spolno usmerjenostjo, spolnim življenjem, podatki o obsodbah…

Upravljavec osebnih podatkov: je podjetje CGS Labs, informacijske in okoljske tehnologije, d.o.o., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana – Črnuče, mat. št. 8034150000, Davčna št. SI 85242225.

Kje hranimo vaše osebne podatke in za koliko časa

Osebni podatki, ki jih od vas pridobimo, bodo shranjeni v elektronski ali fizični zbirki osebnih podatkov (odvisno od oblike pridobljenega osebnega podatka). Zbirke so ustrezno zavarovane s tehničnimi, organizacijskimi in logično- tehničnimi ukrepi. Do zbirk osebnih podatkov imajo dostop le pooblaščene osebe s strani podjetja CGS Labs d.o.o..

Osebni podatki, ki nam jih digitalno posredujete, se shranjujejo na strežnikih na sedežu podjetja. Zbrane osebne podatke hranimo do trenutka, ko nam sporočite, da ne soglašate več s hranjenjem in obdelavo vaših osebnih podatkov. V primeru, da podatke hranimo zaradi namena pridobitve (na primer sprejemom povpraševanja, mnenja ali sporočanja), jih hranimo samo toliko časa, kolikor je potrebno, da se doseže namen, za katerega se obdelujejo, ali da zadovoljimo zakonske zahteve.

Obdelava in uporaba osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko podjetje upravlja, zbira in obdeluje le:

 • na podlagi vaše izrecne privolitve. (točka a 1. odstavka 6. člena GDPR)
 • če je zbiranje vaših osebnih podatkov potrebno zato, da lahko z vami sklenemo pogodbo. (točka b 1. odstavka 6. člena GDPR)
 • če zbiranje osebnih podatkov zahteva veljavna zakonodaja (npr. glede podatkov, ki so na izdanem računu). (točka c 1. odstavka 6. člena GDPR)
 • kadar obstaja za zbiranje vaših osebnih podatkov zakoniti interes družbe CGS Labs d.o.o., razen kadar nad interesom družbe CGS Labs d.o.o. prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika. (točka f 1. odstavka 6. člena GDPR)

Obdelava in uporaba osebnih podatkov oseb mlajših od 16 let

Podjetje si pridržuje pravico, da osebe, mlajše od 18 let privolitve v obdelavo osebnih podatkov ne morejo podati. Podjetje tako, ne obdeluje osebnih podatkov oseb mlajših od 16. let.

Za katere namene obdelujemo vaše osebne podatke

Podjetje zbira in obdeluje osebne podatke za naslednje namene za katere je potrebno pridobiti vaše izrecno soglasje k obdelavi:

 1. Odgovor na vprašanja in povpraševanje kupcev

Na naši spletni strani vam nudimo možnost, da nam na podlagi kontaktnega obrazca zastavite vprašanje. V primeru, da ste podjetju poslali vprašanje ali povpraševanje bo podjetje CGS Labs d.o.o. vaš elektronski naslov in ime (naziv) uporabljalo le za namene priprave odgovora na vprašanje ali priprave ponudbe.

Vsekakor se zavezujemo, da vaših osebnih podatkov ne bomo posodili ali prodali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vašega izrecnega pisnega soglasja.

 1. Obveščanje o novicah, novostih v programski opremi CGS Labs, izobraževanjih, informativnih dogodkih, sejmih

Na naših spletnih straneh, preko kontaktnega obrazca ali kontaktnih podatkov objavljenih na naši spletnih strani vam nudimo možnost, da se prijavite na obveščanje o novostih v programski opremi družbe CGS Labs d.o.o., o izobraževanjih, ki jih organiziramo, o informativnih dogodkih in sejmih. Ključen namen obdelave osebnih podatkov je obveščanje o novostih, dogodkih in izobraževanjih. V primeru, da ste podali privolitev v prejemanje obvestil za ta namen bomo uporabili vaš elektronski naslov in/ali telefonsko številko, ime in priimek, delovno mesto, naziv podjetja in naslov.

 1. Oglaševalske dejavnosti in trženje

Vaše osebne podatke (ime in priimek, naslov, interesno področje, elektronski naslov in telefonska številka) bo podjetje uporabilo za izvajanje trženjskih in oglaševalskih dejavnosti. Dejavnost trženja in oglaševanja obsega predvsem:

 • Prikazovanje vam prilagojenih vsebin na spletnih straneh podjetja CGS Labs d.o.o,
 • pošiljanje vam prilagojenih oglasnih sporočil glede na izraženo interesno področje,
 • pošiljanje personaliziranih posebnih ponudb,
 • sodelovanje v nagradnih igrah in promocijskih aktivnostih družbe CGS Labs d.o.o.

Katere vrste osebnih podatkov obdelujemo

V podjetju zbiramo naslednje vrste osebnih podatkov:

 • ime in priimek
 • naslov
 • poštna številka
 • elektronski naslov
 • telefon
 • interesi

Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov

Pravico imate, da kadarkoli prekličete dano soglasje v obdelavo osebnih podatkov za enega ali vse namene obdelave osebnih podatkov s katerimi ste soglašali.

Dano soglasje lahko prekličete:

 • prek povezave na koncu te izjave s klikom na povezavo »Odjavite se«
 • na koncu vsakega e-poštnega sporočila ki ga prejmete od nas,
 • na podlagi poslanega elektronskega sporočila v katerem navedete, da preklicujete soglasje v obdelavo osebnih podatkov
 • lahko pa nam preklic obdelave osebnih podatkov pošljete po navadni pošti.

Vzorec pisne izjave za preklic soglasja za obdelovanje osebnih podatkov najdete na koncu teh informacij.

Pisno izjavo za preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov pošljite na naslov: CGS Labs, informacijske in okoljske tehnologije, d.o.o., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana – Črnuče ali na elektronski naslov: info@cgs-labs.com.

V primeru preklica soglasja za zbiranje ali obdelavo osebnih podatkov bodo vsi zbrani osebni podatki na katere se bo nanašala zahteva za izbris izbrisani ali izvzeti iz samodejne obdelave.

Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov v zvezi z vami do vašega preklica ter uporabo teh osebnih podatkov za zakonsko določene namene.

Vaše pravice na področju varstva osebnih podatkov

Pravica do izbrisa/pozabe in popravka netočnih osebnih podatkov

Kadar koli imate pravico zahtevati, da upravljavec popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami.

Kadar koli lahko zahtevate takojšen izbris svojih osebnih podatkov za katere ne obstoji zakonska podlaga za njihovo zbiranje.

V primeru popravka, dopolnitve ali izbrisa osebnih podatkov vas moramo o popravku, dopolnitvi ali izbrisu brez odlašanja obvestiti.

Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

Kadar koli imate pravico zahtevati, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.

Pravica do prenosljivosti vaših podatkov

Kadar koli imate pravico zahtevati, da vam posredujemo osebne podatke, ki jih obdelujemo v zvezi z vami.

Kadar koli imate pravico zahtevati, da osebne podatke, ki jih obdelujemo v zvezi z vami, posredujemo drugemu upravljavcu.

Pravica do ugovora

Vsaka uporaba vaših osebnih podatkov za namene informativnega ali promocijskega obveščanja zahteva vašo izrecno privolitev. V primeru, ko na podlagi privolitve prejemate informativne ali komercialne promocijske vsebine, lahko kadar koli pisno zahtevate prenehanje uporabe vaših podatkov v ta namen.

Vse pravice v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov lahko zahtevate na obrazcu, ki je priloga tega dokumenta. Zahtevo pošljete po pošti na naslov CGS Labs, informacijske in okoljske tehnologije, d.o.o., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana – Črnuče, ali na elektronski naslov: info@cgs-labs.com.

Pravica do dostopa do osebnih podatkov v zvezi z vami

Kadar koli imate pravico dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami in naslednje informacije: namen obdelave podatkov, vrsto osebnih podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, vir osebnih podatkov. Pomembne informacije upravljavca so navedene v nadaljevanju te izjave.

Ogroženost varstva osebnih podatkov

Vsemu trudu varovanja podatkov navkljub popolne varnosti žal ni. Vedno obstaja možnost, da posebej zagrizen vdor v naše IT-sisteme ali nepredvidljiva napaka ogrozi varstvo vaših osebnih podatkov.

V primeru ogrozitve varstva vaših osebnih podatkov in v primeru, da bi bila ob tem izkazana verjetnost, da bi taka ogroženost varstva osebnih podatkov lahko povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo o tem nemudoma obvestili.

V primeru ogroženosti varstva osebnih podatkov bomo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v 72 urah po seznanitvi z ogroženostjo varstva vaših osebnih podatkov o njej obvestili pristojni organ.

Pravica do pritožbe

Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.

Pomembne informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov v skladu s 13. členom Splošne Uredbe

Zavezujemo se, da bomo vse zbrane podatke obdelovali zgolj v okviru naštetih namenov upravljanja oz. obdelave osebnih podatkov ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugo zadevno področno zakonodajo kot tudi skladno z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR).

 • Upravljavec zbirke osebnih podatkov:

CGS Labs, informacijske in okoljske tehnologije, d.o.o.

Brnčičeva ulica 13,

1231 Ljubljana – Črnuče

Tel. št.: +386 1 235 06 00

e-mail: info.si@cgs-labs.com

spletna stran: https://cgs-labs.si

 • Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO): Družba nima pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, ker osebnih podatkov ne obdeluje v takšnem obsegu, da bi družba morala v skladu z določbami Splošne uredbe imenovati pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov:Odgovor na vprašanja in povpraševanje kupcev, obveščanje o novostih v programski opremi CGS Labs, izobraževanjih, informativnih dogodkih, sejmih, oglaševalske dejavnosti in trženje.
 • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:Zakon in privolitev posameznika.
 • Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: Pogodbeni obdelovalec IT služba, ki skrbi za delovanje informacijskih sistemov v družbi in pooblaščeni zaposleni v družbi CGS Labs d.o.o.
 • Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodno organizacijo.