BIM certificiranje buildingsmart

BIM izobraževanje in certificiranje po programu buildingSMART International
5 kreditnih točk IZS ali ZAPS

Postanite certificiran strokovnjak BIM Informacijskega modeliranja gradenj!

BIM tehnologija je ključna za prihodnost gradbeništva in arhitekture, saj omogoča bolj učinkovito načrtovanje, izvedbo in vzdrževanje objektov, hkrati pa povečuje sodelovanje in transparentnost v celotnem gradbenem procesu.

BIM izobraževanje in certificiranje, po programu buildingSMART International, predstavlja ključni korak za inženirje in arhitekte, ki želijo utemeljiti svoje znanje procesov BIM. Ta raven certificiranja obsega temeljna razumevanja in uporabo postopkov in orodij s pristopom BIM.

Od 1. januarja 2025 naprej bo za vse gradbene projekte javnega pomena, financirane z javnimi sredstvi, potrebno izpolnjevanje zahtev BIM. S pridobljenim mednarodno priznanim certifikatom ne le izkazujete svoje strokovnosti in pripravljenosti na prihajajoče izzive v gradbeništvu in arhitekturi, temveč si tudi tlakujete uspešno karierno pot v digitaliziranem gradbenem sektorju.


Smo strokovnjaki za področje nizkih gradenj in prometne infrastrukture

V CGS LABS-u smo priznani razvijalci programskih rešitev za načrtovanje prometne infrastrukture. Združujemo bogate izkušnje in strokovno znanje za učinkovito upravljanje kompleksnih infrastrukturnih projektov. Naše rešitve so prilagojene potrebam strokovnjakov v gradbeništvu in zagotavljajo natančnost ter učinkovitost pri izvedbi projektov. S sodelovanjem v našem BIM izobraževanju boste pridobili potrebna znanja za izboljšanje vaših strokovnih kompetenc.

Komu je izobraževanje namenjeno?

Izobraževanje je namenjeno širokemu spektru strokovnjakov, ki so vključeni v procese gradbeništva, arhitekture, geodezije, ter ostalih, ki delujejo na področju gradbene zakonodaje, načrtovanja, monitoringa, obnove, priprave razpisne dokumentacije ali vzdrževanja objektov. Program je prilagojen tako začetnikom kot tudi izkušenim BIM managerjem.

Cilji izobraževanja:

Poznavanje vseh področij postopkov in procesov s pristopom BIM:
Razumeti kako implementirati BIM tehnologije ter standardizirane BIM procese po mednarodnem standardu ISO 19650, ki je temelj osnovnih procesov in sodelovanja organizacij s pristopom BIM.

Pridobitev strokovnega certifikata BIM:
Dvodnevnemu seminarju podprtemu s praktičnimi primeri sledi opravljanje izpita preko spleta. Po uspešno opravljenem izpitu kandidat pridobi mednarodno priznan strokovni certifikat BIM.


Program izobraževanja:

 • KAJ JE BIM?
  Uvod v BIM in osnovno terminologijo.
 • KORISTI BIM
  Razumevanje prednosti BIM nad tradicionalnimi pristopi.
 • BIM PROCESI
  Upravljanje s projektnimi informacijami.
 • STANDARDI OpenBIM
  Uporaba odprtih, interoperabilnih programskih rešitev.
 • PROCESI V PODJETJU IN ORGANIZACIJAH
  Implementacija BIM v delovne procese.

Odgovori na najpogosteje zastavljena vprašanja v zvezi z buildingSMART certificiranjem in izobraževanji.


Potek izobraževanja:

 • Format:
  Izobraževanja potekajo v živo in prek spleta. Preizkus znanja za pridobitev BIM certifikata poteka izključno prek spleta.
 • Trajanje:
  2 dni po 8 šolskih ur, z vmesnimi odmori.
 • Lokacija:
  Možna organizacija na želeni lokaciji za večje skupine.
 • Jezik:
  Izobraževanje se izvaja v slovenskem jeziku. Če so potrebe naročnika takšne, lahko izobraževanje izvedemo tudi v angleškem jeziku.

Pridobitev inženirskih kreditnih točk IZS ali ZAPS!

Z uspešnim zaključkom izobraževanja pridobite 5 kreditnih točk IZS iz izbirnih vsebin oz. 5 kreditnih točk ZAPS iz sklopa C (Tehnologija, materiali, tehnika).


Predavatelji:

 • Matic Kotnik, mag. inž. grad., Tehnično-prodajni specialist za CAD in BIM tehnologije.
  Matic Kotnik je magister inženir gradbeništva in deluje kot tehnično-prodajni specialist za CAD in BIM tehnologije pri podjetju CGS Labs. Ima izkušnje s področjem digitalnega modeliranja gradenj, kjer se osredotoča na uporabo in implementacijo BIM orodij in procesov v praksi. Kotnik je aktivno vključen v izobraževanja in delavnice, kjer deli svoje znanje z drugimi strokovnjaki in udeleženci tečajev, z namenom promocije in izboljšanja uporabe BIM tehnologij v gradbeništvu.
 • Klemen Ozimek, dipl. inž. ok. grad. (UN), Produktni vodja za CGS Labs programsko opremo.
  Klemen Ozimek je diplomirani inženir okoljskega gradbeništva, ki deluje kot produktni vodja za CGS Labs programsko opremo. Specializiran je za področje prometne infrastrukture in je tehnični specialist za BIM tehnologije, ki jih uporablja pri načrtovanju in implementaciji infrastrukturnih projektov. Ozimek je priznan po svojem strokovnem znanju in izkušnjah ter je vodil več izobraževanj za projektante, ki uporabljajo programsko opremo CGS Labs.
 • Petra Tihole, mag. inž. grad., Inženirka za pripravo vsebin in tehnično podporo uporabnikom.
  Petra Tihole je magistra inženirka gradbeništva, ki deluje kot inženirka za pripravo vsebin in tehnično podporo uporabnikom pri CGS Labs. Njena vloga vključuje tehnično podporo pri uporabi BIM orodij in programov, pripravo izobraževalnih vsebin ter podporo uporabnikom pri optimizaciji njihovih projektov z uporabo digitalnih orodij.

Vsi predavatelji prinašajo dragocene praktične izkušnje v izobraževalni proces in so ključni pri prenosu znanja o BIM tehnologijah na nove generacije strokovnjakov.


https://youtu.be/VMWOcQv7e4s


BIM certificiranje buildingsmart

Temeljna raven BIM | strokovno certificiranje buildingSMART
5 kreditnih točk IZS ali ZAPS

Mednarodno priznana kvalifikacija, s katero izkazujete strokovnost na področju BIM!

 • Želite pridobiti ali poglobiti vaše znanje o BIM/OpenBIM?
 • Želite karierno napredovati?
 • Pridobite strokovno kvalifikacijo za področje BIM-a, organizacije buildingSMART International!

 

buildingSMART International je svetovna organizacija, ki spodbuja digitalno preobrazbo globalnega grajenega okolja. Namen programa certificiranja je zagotavljanje mednarodne priznane kvalifikacije za področje openBIM.

Program sestavljata dve stopnji: Temeljna raven oz. Foundation in Praktična raven oz. Practitioner. »Temeljna raven« se osredotoča na učenje in pridobivanje znanja in se izvaja s standardiziranimi usposabljanji, katerim sledi izpit, ki ga kandidat opravlja preko spleta. »Temeljna raven« je osnova za kasnejše popolno certificiranje na »Praktični ravni«. »Praktična raven« je za že izkušene posameznike. Osredotoča se na praktično strokovno znanje pri izvajanju resničnih projektov in zagotavlja celovito certificiranje.

Od 1. januarja 2025 naprej bodo morali biti vsi projekti, financirani z javnimi sredstvi, izdelani v skladu s procesom informacijskega modeliranja gradenj (BIM). S kvalifikacijo po buildingSMART inženir izkazuje mednarondno priznano Temeljno raven usposobljenosti BIM.


Vsebina programa »Temeljna raven«
 • KAJ JE BIM?
  Spoznali boste BIM in standardno terminologijo.
 • KORISTI BIM
  Prepoznali boste prednosti BIM v primerjavi s tradicionalnim pristopom.
 • BIM PROCESI
  Naučili se boste upravljanja projektnih informacij z BIM po standardu ISO 19650.
 • OpenBIM STANDARDI
  Spoznali in razumeli boste potrebe po odprtih interoperabilnih programskih rešitvah.
 • PROCESI V PODJETJU IN ORGANIZACIJAH
  Spoznali in razumeli boste pogoje in zmogljivosti v podjetju oziroma organizaciji.
 • OPRAVLJANJE IZPITA
  Kvalifikacija buildingSMART se kandidatu podeli po uspešno opravljenem spletnem kvalifikacijskem izpitu v okviru Temeljne ravni znanja.

Odgovori na najpogosteje zastavljena vprašanja v zvezi z buildingSMART certificiranjem in izobraževanji.


Predavatelji:

Matic Kotnik, mag. inž. grad.
Tehnično-prodajni specialist za CAD in BIM tehnologije

Klemen Ozimek, dipl. inž. ok. grad. (UN)
Produktni vodja za CGS Labs programsko opremo

Petra Tihole, mag. inž. grad.
Inženirka za pripravo vsebin in tehnično podporo uporabnikom


https://youtu.be/VMWOcQv7e4s