Pogosto zastavljena vprašanjabuildingSMART strokovno certificiranje

Kaj pomeni buildingSMART certificiranje?
bSI Professional Certification je mednarodni program, ki ga je razvila organizacija buildingSMART za podporo usposabljanju in zagotavljanje kompetenc za openBIM. Sestavljen je iz dveh stopenj: Temeljna raven in Praktična raven.

Kaj je Temeljna raven?
To je osnovna raven oz. prva stopnja strokovnega certificiranja

Kdaj lahko nadaljujem s stopnjo Praktična raven oz. Practitioner?
Pričakujemo, da se bo izobraževanja in certificiranja možno udeležiti v letu 2023.

Kakšna je razlika med kvalifikacijo in certifikatom?
Postopek strokovnega ‘certificiranja’ je opredeljen v mednarodnem standardu ISO 17024 in mora ustrezati dokaj strogim zahtevam. Temeljna raven ne upošteva teh zahtev in zato uporablja izraz ‘kvalifikacija’ namesto izraza ‘certificiranje’.

V katerih državah so na voljo izobraževanja buildingSMART?
Če v vaši regiji ni lokalnega poglavja (buildingSMART Chapter), se lahko udeležite katerega koli spletnega izobraževanja, ki ga je registriralo katero koli poglavje buildingSMART, če registrirani ponudnik ponuja tečaj in izpit v vam željenem jeziku. Za nadaljnje podrobnosti se obrnite na izbrano lokalno podružnico ali ponudnika usposabljanja.

Kako se pridobi kvalifikacija buildingSMART (Temeljna raven)?
Kvalifikacija buildingSMART se kandidatu podeli po uspešno opravljenem spletnem kvalifikacijskem izpitu v okviru osnovne ravni znanja.

Kakšna je oblika spletnega izpita?
Izpit sestoji iz 25 vprašanj z več možnimi odgovori. Opravlja se prek platforme buildingSMART Qualification Platform, ki je zgrajena na učni platformi Moodle.

Ali je izpit mogoče opravljati kjerkoli?
buildingSMART International ne postavlja nobenih omejitev glede tega, kje se opravlja spletni izpit, vendar lahko lokalna poglavja zahtevajo, da se test opravi v centrih za usposabljanje. Za nadaljnje podrobnosti se obrnite na lokalno podružnico ali ponudnika usposabljanja.

Ali ob koncu izpita dobim potrdilo?
Da. Po uspešno opravljenem izpitu bo kandidatu izdano digitalno potrdilo, ki potrjuje njegovo usposobljenost.

Ali bom po uspešno opravljenem izpitu prejel naziv?
Ne, na ravni temeljnih znanj se ne podeljuje naziva. Prejmete potrdilo, s katerem dokazujete, da ste opravili izpit buildingSMART Professional Certification – Foundation in boste imeli potrdilo.

Kakšne so prednosti kvalifikacije?
S kvalifikacijo izkazujete, da imate osnovno znanje o BIM, ki je skladno z mednarodnimi standardi in najboljšimi praksami.

Koliko stane pristop k izpitu?
Stroški izpita so kriti v ceni izobraževanja, ki jo določi izobraževalni center.

Ali lahko ponovno opravljam izpit, če sem prvič neuspešen?
Kandidat lahko opravlja izpit ponovno ne da bi se moral še enkrat udeležiti izobraževanja. Pogodbene stranke CGS Labs lahko izpit ponovno opravljajo brezplačno.

Ali lahko opravljam kvalifikacijski izpit brez obiska tečaja?
Ne. Preden lahko opravljate izpit, se morate udeležiti razpisanega tečaja buildingSMART pri registriranem ponudniku usposabljanja.

Ali so priznani tudi spletni tečaji?
Da. Registrirani ponudniki usposabljanja buildingSMART, lahko ponudijo spletna usposabljanja. Za spletno izvedbo “po meri” nas povprašajte na info@cgs-labs.com.

Kateri učni načrti so trenutno na voljo?
Trenutno je na voljo samo »osnovni« učni načrt, ki pa mu bodo sledili učni načrti »lastnik/upravljavec«, »izvajalec«, »projektant«, »COBie«.

Kaj je LOF?
Learning Outcome Framework (okvir učnih rezultatov, OUR) . OUR navaja posamezna področja (25–30) za določen učni načrt, ki jih je treba izvajati v akreditiranem tečaju.

Ali je LOF (OUR) prosto dostopen širši javnosti?
Da. OUR so javno dostopni s strani buildingSMART, vendar je učna vsebina na voljo le registriranim ponudnikom usposabljanja.
Seznam učnih rezultatov lahko prenesete tukaj

Kaj je zbirka predvidenega obsega znanja?
To je zbirka oz. vir vseh učnih vsebin, ki so zajete v učnem programu. Podjetje buildingSMART ga nudi registriranim ponudnikom usposabljanja za razvoj svojih tečajev.