BIM certificiranje buildingsmart

Temeljna raven BIM | strokovno certificiranje buildingSMART
5 kreditnih točk IZS ali ZAPS

Mednarodno priznana kvalifikacija, s katero izkazujete strokovnost na področju BIM!

 • Želite pridobiti ali poglobiti vaše znanje o BIM/OpenBIM?
 • Želite karierno napredovati?
 • Pridobite strokovno kvalifikacijo za področje BIM-a, organizacije buildingSMART International!

 

buildingSMART International je svetovna organizacija, ki spodbuja digitalno preobrazbo globalnega grajenega okolja. Namen programa certificiranja je zagotavljanje mednarodne priznane kvalifikacije za področje openBIM.

Program sestavljata dve stopnji: Temeljna raven oz. Foundation in Praktična raven oz. Practitioner. »Temeljna raven« se osredotoča na učenje in pridobivanje znanja in se izvaja s standardiziranimi usposabljanji, katerim sledi izpit, ki ga kandidat opravlja preko spleta. »Temeljna raven« je osnova za kasnejše popolno certificiranje na »Praktični ravni«. »Praktična raven« je za že izkušene posameznike. Osredotoča se na praktično strokovno znanje pri izvajanju resničnih projektov in zagotavlja celovito certificiranje.

Od 1. januarja 2025 naprej bodo morali biti vsi projekti, financirani z javnimi sredstvi, izdelani v skladu s procesom informacijskega modeliranja gradenj (BIM). S kvalifikacijo po buildingSMART inženir izkazuje mednarondno priznano Temeljno raven usposobljenosti BIM.


Vsebina programa »Temeljna raven«
 • KAJ JE BIM?
  Spoznali boste BIM in standardno terminologijo.
 • KORISTI BIM
  Prepoznali boste prednosti BIM v primerjavi s tradicionalnim pristopom.
 • BIM PROCESI
  Naučili se boste upravljanja projektnih informacij z BIM po standardu ISO 19650.
 • OpenBIM STANDARDI
  Spoznali in razumeli boste potrebe po odprtih interoperabilnih programskih rešitvah.
 • PROCESI V PODJETJU IN ORGANIZACIJAH
  Spoznali in razumeli boste pogoje in zmogljivosti v podjetju oziroma organizaciji.
 • OPRAVLJANJE IZPITA
  Kvalifikacija buildingSMART se kandidatu podeli po uspešno opravljenem spletnem kvalifikacijskem izpitu v okviru Temeljne ravni znanja.

Odgovori na najpogosteje zastavljena vprašanja v zvezi z buildingSMART certificiranjem in izobraževanji.


Predavatelji:

Matic Kotnik, mag. inž. grad.
Tehnično-prodajni specialist za CAD in BIM tehnologije

Klemen Ozimek, dipl. inž. ok. grad. (UN)
Produktni vodja za CGS Labs programsko opremo

Petra Tihole, mag. inž. grad.
Inženirka za pripravo vsebin in tehnično podporo uporabnikom


https://youtu.be/VMWOcQv7e4s


BIM certificiranje buildingsmart

Temeljna raven BIM | strokovno certificiranje buildingSMART
5 kreditnih točk IZS ali ZAPS

Mednarodno priznana kvalifikacija, s katero izkazujete strokovnost na področju BIM!

 • Želite pridobiti ali poglobiti vaše znanje o BIM/OpenBIM?
 • Želite karierno napredovati?
 • Pridobite strokovno kvalifikacijo za področje BIM-a, organizacije buildingSMART International!

 

buildingSMART International je svetovna organizacija, ki spodbuja digitalno preobrazbo globalnega grajenega okolja. Namen programa certificiranja je zagotavljanje mednarodne priznane kvalifikacije za področje openBIM.

Program sestavljata dve stopnji: Temeljna raven oz. Foundation in Praktična raven oz. Practitioner. »Temeljna raven« se osredotoča na učenje in pridobivanje znanja in se izvaja s standardiziranimi usposabljanji, katerim sledi izpit, ki ga kandidat opravlja preko spleta. »Temeljna raven« je osnova za kasnejše popolno certificiranje na »Praktični ravni«. »Praktična raven« je za že izkušene posameznike. Osredotoča se na praktično strokovno znanje pri izvajanju resničnih projektov in zagotavlja celovito certificiranje.

Od 1. januarja 2025 naprej bodo morali biti vsi projekti, financirani z javnimi sredstvi, izdelani v skladu s procesom informacijskega modeliranja gradenj (BIM). S kvalifikacijo po buildingSMART inženir izkazuje mednarondno priznano Temeljno raven usposobljenosti BIM.


Vsebina programa »Temeljna raven«
 • KAJ JE BIM?
  Spoznali boste BIM in standardno terminologijo.
 • KORISTI BIM
  Prepoznali boste prednosti BIM v primerjavi s tradicionalnim pristopom.
 • BIM PROCESI
  Naučili se boste upravljanja projektnih informacij z BIM po standardu ISO 19650.
 • OpenBIM STANDARDI
  Spoznali in razumeli boste potrebe po odprtih interoperabilnih programskih rešitvah.
 • PROCESI V PODJETJU IN ORGANIZACIJAH
  Spoznali in razumeli boste pogoje in zmogljivosti v podjetju oziroma organizaciji.
 • OPRAVLJANJE IZPITA
  Kvalifikacija buildingSMART se kandidatu podeli po uspešno opravljenem spletnem kvalifikacijskem izpitu v okviru Temeljne ravni znanja.

Odgovori na najpogosteje zastavljena vprašanja v zvezi z buildingSMART certificiranjem in izobraževanji.


Predavatelji:

Matic Kotnik, mag. inž. grad.
Tehnično-prodajni specialist za CAD in BIM tehnologije

Klemen Ozimek, dipl. inž. ok. grad. (UN)
Produktni vodja za CGS Labs programsko opremo

Petra Tihole, mag. inž. grad.
Inženirka za pripravo vsebin in tehnično podporo uporabnikom


https://youtu.be/VMWOcQv7e4s