Raziskave in razvoj

Smo razvojno-raziskovalno podjetje, registrirano imamo raziskovalno skupino pri ARRS (3864 – Skupina za okolje in prostorsko informatiko). Sodelujemo na številnih nacionalnih in EU RR projektih. Zaposlujemo strokovnjaka z nazivom ECQA Certified EU Project Manager. Vsebine našega RR programa se navezujejo na digitalizacijo grajenega in naravnega okolja, na okoljske informacijske sisteme, zlasti cestno-vremenske, na razvoj IoT merilnikov, na okoljsko modeliranje, umetno inteligenco, na informacijsko podporo v gradbeništvu ter BIM.

Projekti v teku

i-RBF: Inteligentno napovedovanje razmer za cestne odseke (Intelligent route-based forecast)

Infracloud

Infracloud: Inovativen proces za izdelavo digitalnih modelov grajene infrastrukture z
uporabooblaka točk.

MobilT

MobilT za pametna mesta (Javni razpis Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij, SPIRIT Slovenija)

Referenčni projekti

Nacionalni raziskovalno-razvojni projekti:
Mednarodni raziskovalno-razvojni projekti:

2009-2012: Innovative technologies for water reuse (recycling) in fish farms, FISH-CWUS (E! 5007, Eureka programme)