i-RBF Eureka

Ime projekta (operacije):

i-RBF: Inteligentno napovedovanje razmer za cestne odseke (Intelligent route-based forecast)

Partnerji na projektu:
_

CGS Labs d.o.o., Ljubljana, Slovenija
Slovak Hydrometeorological Institute (SHMU), Bratislava, Slovaška

Trajanje projekta:

1.6.2019 – 31.5.2022

Višina finančne podpore:

222.187,50 EUR

Povezave:

Namen, opis, cilji, rezultati:

Namen projekta je razvoj povsem nove rešitve za napovedovanje temperature in stanja cestišča na cestnih odsekih: zvezno napovedovanje med merilnimi postajami in s tem na celotnem cestnem omrežju vseh kategorij cest. Rešitev bo temeljila na strojnem učenju, kar je povsem nov pristop na tem področju uporabe.

Daljši opis:

Tehnološki izziv, s katerim se srečujemo razvijalci CVIS/MDSS sistemov po vsem svetu, je, torej KAKO GENERIRATI VREMENSKO NAPOVED (TEMPERATURO IN STANJE CESTIŠČ) TUDI ZA TOČKE NA CESTNIH ODSEKIH MED MERILNIMI POSTAJAMI, ki bi zimski službi omogočala selektivno posipanje in s tem velike prihranke. V projektu bomo tako razvili inteligenten samoučeč model, ki bo temeljil na strojnem učenju, in ki bo na podlagi zgodovinskih podatkov optimiziral napovedi ter jih z visoko resolucijo podal tudi za točke med merilnimi postajami.

Rezultata projekta bosta prototipa:
  • model i-RBF (inteligenten samoučeč model Route Based Forecast)
  • storitev i-RBF (storitev v oblaku Route Based Forecast)
Učinki projekta bodo:
  • večja varnost na cestah
  • zmanjšanje stroškov zimskega vzdrževanja cest (manjša poraba posipnih materialov (selektivno posipanje) in osebja)
  • zmanjšanje onesnaževanje okolja
»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«