CGS Labs, razvojni partner podjetja Bricsys objavlja izid CGS Labs programskih rešitev BIM za načrtovanje infrastrukturnih objektov s podporo za BricsCAD V20.

Različica BricsCAD V20 prinaša nova produktivna CAD orodja z delotoki, ki v kombinaciji s programsko opremo CGS Labs prinašajo zmogljivo BIM rešitev za infrastrukturne projekte po dostopni ceni.

Programska oprema CGS Labs Civil Solutions za BricsCAD V20 vključuje:
  • Plateia / Načrtovanje cest in rekonstrukcij
  • Autopath / Načrtovanje zavijalnih krivulj
  • Autosign / Prometni znaki in talne označbe
  • Ferrovia / Načrtovanje in vzdrževanje železniških prog
  • Aquaterra / Načrtovanje in ureditev vodotokov
  • Electra / Načrtovanje nizkonapetostnih električnih vodov