Electra je profesionalen program za načrtovanje nizkonapetostnih nadzemnih električnih vodov in za pripravo spremljajoče dokumentacije.

Vključuje orodja za izdelavo digitalnega modela reliefa, izris trase daljnovoda, projektiranje drogov in verižnic, izračun povesov, določanje pogojev obtežb, izračun varnostnih razdalj in druga.

Glavne lastnosti programa

Electra podpira različne vhodne podatke za izdelavo digitalnega modela reliefa, od posnetkov geodetskih instrumentov, LIDAR posnetkov, fotogrametrije in druge vrste podatkov. Electra vključuje orodje za izdelavo 3D modela površin.

Electra je izdelana v skladu s standardoma EN 50423-1 in EN 50341-1. Vsebuje katalog kablov in parametrov obtežbe, vrednosti povesov in nateznih napetosti pa lahko uporabnik poljubno ureja s spreminjanem parametrov, tipov vodnikov ali spremembo položaja in lastnosti stebrov.

S pomočjo že vgrajenih parametrov za obtežbe in povese lahko uporabniki izdelajo hitre zasnove, ki jih nato z urejanjem in prilagajanjem nadgradijo v zanesljive, z veljavnimi standardi skladne načrte električnih vodov.

Orodja za analizo načrtovane trase daljnovoda omogočajo uporabnikom vpogled v celovito informacijo o obstoječi infrastrukturi. Informacijo o križanjih z drugimi daljnovodi, cestami, železniškimi tiri ali ostalimi objekti lahko uporabniki enostavno preučijo in izdelajo ustrezne analize.

Podatki montažnih shem vključujejo vse potrebne informacije o povesih posameznih prevodnikov pri različnih temperaturah ter ustrezne napetosti. Vsi podatki so na voljo tudi v podrobnem vzdolžnem prerezu z vsemi potrebnimi orodji za analizo, označevanje in izpis ustreznih podatkov.

Elektra omogoča izdelavo analiz varnostnih razdalj med napetostnimi vodniki in tlemi, prikaz povesov v odvisnosti od različnih temperaturnih pogojev in napetostnih sil ter omogoča vizualno preverbo varnostne razdalje med posameznimi vodniki.

Electra omogoča pripravo projektnih podatkov v različnih oblikah za elektronsko dostavo ali tiskanje.

Electra je sestavni del CGS Labs rešitev za načrtovanje na področju prometne, komunalne in energetske infrastrukture, ki so med seboj povezane in omogočajo izmenjavo podatkov. Podatke načrtovane v programu Electra lahko neposredno izmenjujemo s programi Plateia, Ferrovia in Aquaterra.

Podprti jeziki

  • Angleški
  • Slovenski
  • Srbski
  • Hrvaški

Podprti standardi

  • SIST EN 50423-1
  • SIST EN 50341-1

Podprte CAD platforme

  • Autodesk® AutoCAD® 2016 - 2022 (razen AutoCAD LT)
  • Autodesk® Civil 3D® 2016 - 2022
  • BricsCAD® Pro in Platinum V19 - V21

* Podprte so le 64-bitne različice platforme

Najem ali trajna licenca?


Kateri je boljši zame?

Licenca za enega uporabnika ali mrežna licenca?


Kakšne so razlike?

Vzdrževanje programske opremeCGS Labs


Zakaj je pametno imeti vzdrževanje?

Reference

Skupaj gradimo prihodnost