Siječanj je mjesec postavljanja novih vizija i novih početaka. Tako i Novosti iz svijeta praćenja okoliša, koje vam danas šaljemo i koje govore o mjerenjima u okolišu, predstavljaju naš novi početak. Želimo tako osnažiti razmjenu iskustava i informacija i našu komunikaciju te vas poduprijeti u vašem radu. Javljat ćemo se nekoliko puta godišnje. Nadam se da će vam čitanje priloga biti korisno i zabavno.

 

 

Alenka Šajn Slak
Prokuristka, vodja oddelka za okolje

Projekt modernizacije meteorološke motriteljske mreže u RH − METMONIC

U Hrvatskoj je u tijeku provedba velikog europskog projekta kojeg vodi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Radi se o ustanovljenju modernog i kvalitetnog sustava automatskih meteoroloških postaja, oceanografskih plutača i sustava za daljinsko mjerenje atmosfere, uključujući meteorološke radarske sustave na ukupno oko 400 postaja s namjerom da se meteorološkim mjerenjima stopostotno pokrije kopneno i morsko područje Republike Hrvatske. U projektu sudjeluje i naše poduzeće CGS Labs. Dobavit ćemo mjerače padalina OTT Pluvio2L, mjerače za visinu snijega Lufft SHM31, mjerače vrsta padalina OTT Parsivel2, uređaje za visinu baze oblaka Lufft CHM 15k i razne instrumente za mjerenje sunčevog zračenja Kipp&Zonen.

Osjetnik stanja vremena, vidljivosti i vrste padalina VPH- 750 Present Weather Sensor

U okviru projekta MetMonic za DHMZ smo već dobavili i 34 mjerača VPF-750.

Mjerač vidljivosti i trenutnog vremena VPF- 750 najnapredniji je u Biralovoj paleti proizvoda. Njegova unaprijeđena sposobnost omogućava javljanje o padalinama uz vremenske kodove koji su obično na raspolaganju u optičkim mjeračima. Kreiran je za upotrebu u aplikacijama za letove jer su za uključenje u poruke METAR potrebne opširnije vremenske informacije, uključujući one o proteklom vremenu.

Mjerač je stoga izuzetno primjeren za istraživačke aplikacije i upotrebu u mrežama za meteorološko opažanje. Jedinstven prijemnik povratnog raspršivanja u kombinaciji s preciznim osjetnicima vanjske temperature, vlažnosti i padalina daju VPF-750 neusporedive sposobnosti kod razlikovanja smrznutih od tekućih padalina s dodatnom prednosti prepoznavanja zamrzavajućih padalina. Osjetnik javlja po tabeli 4680 WMO i kodu METAR pa pojednostavljuje integraciju u postojeće sustave. Nudi i velik broj drugih podataka, uključujući s ekvivalentom transmisometra EXCO.

29. rujna izmjerene su rekordni intenziteti padalina u Ljubljani

2021. godinu upamtit ćemo i po ekstremnim vremenskim pojavama kao što je bio pljusak pri čemu je u Ljubljani, u Bežigradu (postaja pred zgradom ARSO-a) u pola sata palo 63 mm padalina, a 94 mm u jednom satu. To nije samo rekord te postaje nego je to i količina među dosad najvišim izmjerenim u Sloveniji. I ono što nijedan medij nije izvijestio, padaline je izmjerio „naš“ (OTT Hydromet) mjerač Pluvio2.


Vir: ARSO


Vir: ARSO

Mjerenja kvalitete mora Hydrolab sondom HL7 i projekt Seaviews

U ribogojilištu Fonda smo u svibnju postavili više- parametarsku sondu Hydrolab HL7 za mjerenje temperature, pH, vodljivosti, slanosti, redoks potencijala, otopljenog kisika i mutnosti u moru. Sonda je nabavljena u okviru Interreg projekta SEAVIEWS, naručitelj, a partner u projektu bio je e-Zavod.

U projekt SEAVIEWA (SEctor Adaptivni virtualni sustav ranog upozoravanja na onečišćenje mora) uključeni su partneri iz 6 država: Grčke, Albanije, Hrvatske, Crne Gore, Italije i Slovenije. Rezultat projekta bit će zajednička baza podataka koja će primati, pohranjivati i analizirati podatke o kvaliteti morske vode iz mreže pametnih osjetnika namještenih na kritičnim točkama. Pojedinci će moći i aplikacijom obavljati opažanje u vezi s onečišćenjem mora u stvarnom vremenu. Uključeni će biti alati za analizu velikih podataka, radi se o inovativnom virtualnom sustavu ranog upozoravanja za sprječavanje i upravljanje onečišćenjem mora iz različitih izvora. U okviru te mreže predlagat će se čvorovi za onečišćenje mora. Ti digitalni laboratoriji bit će uspostavljeni i upotrebljavat će se kao kanali pa će informacije, analiza podataka i rezultati istraživanja biti na raspolaganju širem društvu. Konačni cilj tih rezultata je kroz mrežu poticati razumijevanje i osjetljivost ljudi i uključiti ih u sprječavanje onečišćenja mora.

Mareografske postaje u Hrvatskoj

EU okvir, koji povezuje Italiju i Hrvatsku, je u projektima ECOSS, CHANGE WE CARE i RESPONSE omogućio dobavu pet mareografskih postaja. Njih smo zajedno s našim hrvatskim partnerom dobavili za Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu.

Dobava je obuhvaćala  pet kompleta sa sljedećom opremom:

  • radarski mareograf, mjerač visine morske površine
  • kompaktnu meteorološku postaju
  • CTD mjerač za temperaturu, dubinu i slanost
  • mjerno- komunikacijsku opremu i opremu za napajanje
  • stup i nosače za svu opremu

Veseli nas da se naručitelj odlučio za kvalitetni mjerač slanosti proizvođača SeaBird. Robusnost mjerača osigurava pravilna mjerenja uz minimalno održavanje.

Hidrološka postaja u Imotskom

Grad Imotski u Hrvatskoj modernizira napravu za pročišćavanje. Kod monitoringa su važni i vodostaj i temperatura potoka koji teče neposredno uz napravu za pročišćavanje. Zajedno s poduzećem Higra d.o.o iz Splita uredili smo hidrološku postaju. Srce hidrološke postaje bit će OTTov mjerač ecoLog 1000.

Prijenos podataka teći će preko GPRS mreže, vjerojatno preko sigurnog HTTPS protokola te će omogućiti povezanost s unaprijeđenim sustavom scada.

Potok, na kojem ćemo pratiti vodostaj, povremeno, naročito ljeti, presahne. Kvalitetni keramički osjetnik mjerača ecoLog omogućava da bez obzira što može biti na suhom ili mehanički opterećen ne dolazi do njegova oštećenja.