PLATEIA Traffic Collection - Načrtovanje in modeliranje prometne opreme z anlizo prevoznosti vozil
2 kreditni točki IZS

Vsebina:

Tečaj načrtovanja prometne signalizacije in prometnih površin s programo Traffic Collection (Autosign, Autopath, Site design):

 • priprava .dwg podloge
 • priprava 3D situacije
 • Urejanje geometrije zunanje obdelovane površine
 • uporaba knjižnic znakov
 • delo z merili in urejanjem elementov
 • risanje in urejanje horizontalnih označb na cestišču
 • grafična analiza in simulacija vožnje izbranega vozila
 • priprava poljubnih vozil in uporaba knjižnic vozil
 • analiza horizontalne in vertikalne prevoznosti ovir
 • priprava za tisk in izvoz v različne formate

Kako lahko spremljate izobraževanje?

 • V živo v naši učilnici. Pri tem vam zagotovimo vso poterbno strojno in programsko opremo
 • Preko spleta z vašega računalnika. Če še nimate licenčne CGS LABS programske opreme, vam jo za potrebe izobraževanja zagotovimo

Predavatelj:

Robert Turk, dipl.inž. ok. grad (UN)
Specialist za tehnično podporo uporabnikom


PLATEIA live webinar

Webinar: PLATEIA - BIM ready solution for Roadway design & Reconstruction

Vabimo vas na spletni webinar na temo PLATEIA - Road design and road reconstruction design.

Program Plateia je plod domačega znanja. Razvijajo ga inženirji gradbeništva za inženirje gradbeništva in se uporablja za cestne projekte vseh vrst in velikosti.

Uporabniški vmesnik in potek dela v programu PLATEIA je skladen z uveljavljeno inženirsko prakso na področju načrtovanja cest. Zato se inženirji programa hitro naučijo, uporaba pa je kljub obsežnosti, enostavna. Uporabniku je na voljo celosten nabor orodij za opravljanje vseh vrst inženirskih nalog. Od načrtovanja idejnih zasnov, izdelave kompleksnih 3D modelov cest in križišč, izvajanje analiz, priprave poročil, do priprave dokumentacije za PGD in PZI.

Pridružite se nam na brezplačni spletni predstavitvi kjer boste spoznali kako se program  Plateia loteva izzivov pri načrtovanju cest! Predstavitev bo v angleškem jeziku.
14. April 2020  |  8:30 CET  |  10:30 GST  |  12:00 IST

Za prijavo kliknite na povezavo:  https://bit.ly/39yV5xF


PLATEIA - napredni tečaj načrtovanja (CAD) in modeliranja (BIM) cestne infrastrukture
2 kreditni točki IZS

Cilji izobraževanja:

 • Osvojeno znanje izdelave infrastrukturnih BIM modelov in podmodelov ceste. Znanje modeliranja, opremljanja modela z atributi in delitev informacij v projektu.
 • Osvojeno znanje načrtovanja cestne infrastrukture v BIM
 • Osvojeno znanje načrtovanja prometne opreme in signalizacije v BIM
 • Osvojeno znanje načrtovanja in preverjanja prevoznosti vozil v BIM
 • Seznanitev s pomembnimi novostmi programske opreme Plateia v zadnjih dveh verzijah, za potrebe hitrejšega in lažjega načrtovanja.
 • Osvojeno znanje učinkovite obdelave prečnih profilov.

Vsebina:

Izdelava grafičnega dela projektne dokumentacije:

  • Pregled glavnih novosti v zadnjih verzijah Plateia
  • Izdelava in urejanje DTM s programom Plateia.
  • Izdelava 3D in BIM modela ceste.
  • Rekonstrukcije z uporabo metode najboljšega prileganja in določitve nove nivelete in elementov
  • Načrtovanje in obdelava križišč.
  • Napredna obdelava prečnih profilov (s skripatmi in knjižnicami)
  • Prometna oprema – 2D načrtovanje in 3D modeliranje (Autosign)
  • Preverjanje prevoznosti, poti vozil
  • Nasveti in triki za učinkovitejše delo.

Kako lahko spremljate izobraževanje?

 • V živo v naši učilnici. Pri tem vam zagotovimo vso poterbno strojno in programsko opremo
 • Preko spleta z vašega računalnika. Če še nimate licenčne CGS LABS programske opreme, vam jo za potrebe izobraževanja zagotovimo

Komu je namenjena delavnica?

Tečaj je namenjen projektantom cest, ki program PLATEIA že uporabljajo.

Predavatelj:

 • Klemen Ozimek, dipl.inž.ok.grad. (UN)
  REFERENCE: >20 izobraževanj za naročnike programa Plateia in Civil3D za projektante prometno inženirske stroke
 • Petra Tihole, mag.inž.grad.
  REFERENCE: >20 izobraževanj za naročnike programa Plateia in Civil3D za projektante prometno inženirske stroke

PLATEIA - Osnovni tečaj načrtovanja cestne infrastrukture
2 kreditni točki IZS

Naučite se sodobnih pristopov pri načrtovanju cest s programom Plateia!

Program Plateia omogoča hitro, enostavno in dinamično projektiranje osi ceste, vzdolžnega prereza, prečnih prerezov, kot tudi pripravo geodetske podlage ter izdelavo modela terena. S programom Plateia načrtujemo tudi prometno signalizacijo (prometni znaki ter talne označbe, prometni portali), izdelamo 3D vizualizacijo prometne opreme ter poročila. Kot rezultat lahko izdelamo 3D solid model infrastrukturnega objekta s pripetimi BIM informacijami, s katerimi lahko nadalje upravljamo v BIM procesih d ela.

Na tečaju uporabnik pridobi potrebno znanje za samostojno delo s programsko opremo Plateia.

Ste vedeli?

 • Da lahko os v situaciji izrišete na osnovi različnih tipov vhodnih podatkov z metodo najboljšega prileganja,
 • Da lahko dinamično osvežite prečne profile,
 • Da lahko izvedete analizo prevoznosti križišča z zavijalnimi krivuljami,
 • Da lahko z novim urejevalnikom lastnosti poljubno definiramo in urejamo lastnosti elementov 3D BIM modela?

Kdo naj se udeleži tečaja?

Tečaj je namenjen vsem projektantom cest, ki želijo spoznati program Plateia in tudi tistim, ki program že uporabljajo, a ga ne izkoriščajo v polni meri.

Cilji tečaja?

Osvojiti osnove računalniško podprtega projektiranje v cestogradnji, podprte s sodobnimi pristopi pri načrtovanju. Udeleženci se na tečaju seznanijo z vsemi potrebnimi triki in nasveti za lažje delo.

Vsebina tečaja:

 • Priprava geodetske podlage in izdelava 3D modela terena,
 • Učinkovito načrtovanje trase osi s kombiniranjem tangentnega poligona in dinamičnimi plavajočimi elementi,
 • Izris in obdelava vzdolžnih prerezov,
 • Izris in obdelava prečnih prerezov s prikazom avtomatiziranega načrtovanja elementov prečnih prerezov,
 • Definiranje presečnih točk v prečnih prerezih ter izračun planimetrirnih količin,
 • Izdelava 3D solid modela ceste s pripetimi BIM podatki,
 • Definiranje linij/3D solid objektov vzdolž osi in prenos v vzdolžni/prečni prerez,
 • Načrtovanje prometne opreme in analiza prevoznosti z zavijalnimi krivuljami,
 • Konstruiranje različnih tipov križišč v 2D/3D.

Tečajniki prejmejo:

Udeleženci tečaja prejmejo skripto »Osnove programa Plateia«.


Plateia na BricsCAD-u

Pripravili smo celostno predstavitev uporabe našega najbolj uporabljanega programa za načrtovanje cest Plateia, v okolju BricsCAD. BricsCAD se vedno bolj uveljavlja kot alternativa AutoCAD-u, njegova največja prednost pa je zelo dostopna cena.

Predstavitev v obliki kratkih filmov je na voljo na našem YouTube kanalu: https://www.youtube.com/playlist?list=PLnPi5Fzd_9UVQrF27ar3R7laf7BGHHGkq