PLATEIA live webinar

Webinar: PLATEIA - BIM ready solution for Roadway design & Reconstruction

Vabimo vas na spletni webinar na temo PLATEIA - Road design and road reconstruction design.

Program Plateia je plod domačega znanja. Razvijajo ga inženirji gradbeništva za inženirje gradbeništva in se uporablja za cestne projekte vseh vrst in velikosti.

Uporabniški vmesnik in potek dela v programu PLATEIA je skladen z uveljavljeno inženirsko prakso na področju načrtovanja cest. Zato se inženirji programa hitro naučijo, uporaba pa je kljub obsežnosti, enostavna. Uporabniku je na voljo celosten nabor orodij za opravljanje vseh vrst inženirskih nalog. Od načrtovanja idejnih zasnov, izdelave kompleksnih 3D modelov cest in križišč, izvajanje analiz, priprave poročil, do priprave dokumentacije za PGD in PZI.

Pridružite se nam na brezplačni spletni predstavitvi kjer boste spoznali kako se program  Plateia loteva izzivov pri načrtovanju cest! Predstavitev bo v angleškem jeziku.
14. April 2020  |  8:30 CET  |  10:30 GST  |  12:00 IST

Za prijavo kliknite na povezavo:  https://bit.ly/39yV5xF


Plateia na BricsCAD-u

Pripravili smo celostno predstavitev uporabe našega najbolj uporabljanega programa za načrtovanje cest Plateia, v okolju BricsCAD. BricsCAD se vedno bolj uveljavlja kot alternativa AutoCAD-u, njegova največja prednost pa je zelo dostopna cena.

Predstavitev v obliki kratkih filmov je na voljo na našem YouTube kanalu: https://www.youtube.com/playlist?list=PLnPi5Fzd_9UVQrF27ar3R7laf7BGHHGkq


Načrtovanje rekonstrukcij in preplastitev cest

Vabimo vas na delavnico, kjer boste na praktičnih primerih spoznali napredna orodja za načrtovanje rekonstrukcij cest. Spoznali bomo postopke za določitev obstoječe osi ceste z metodo najbolješga prileganja vhodnim geodetskim podatkom (BestFIT analiza). S kombinacijo orodij za določitev prečnih nagibov in določitev optimalne višine nivelete bomo izdelali načrt rekonstrukcije cest.

Uporabljena programska oprema: Plateia na Autodesk in BricsCAD platformi.

Cilji delavnice:

  • Kako uporabiti geodetske podatke za izris osi in nivelete, ki se podanim elementom najbolje prilega – BestFIT metoda
  • S sodobnimi programskimi rešitvami izdelati načrt rekonstrukcije ceste (določitev prečnih nagibov ceste, načrtovanje preplastitev, izračun volumnov obrabne, nosilne plasti ter rezkanja, določitev optimalne višine nivelete za izračun rekonstrukcijskih točk)

Vsebina delavnice:

  • enostavnejša uporaba metode najboljšega prileganja – BestFit za izris osi;
  • optimizacija horizontalnih elementov osi z grafičnim prikazom rezultatov
  • optimalna določitev prečnih nagibov za načrtovanje rekonstrukcij ceste
  • načrtovanje preplastitev in izračun volumnov definiranih plasti
  • določitev optimalne višine nivelete za izračun rekonstrukcijskih točk
  • izračun nove nivelete
  • prikaz debeline preplastitve s plastnicami v situaciji

Udeleženci delavnice prejmejo:

Udeleženci delavnice prejmejo ustrezno gradivo, ki jim bo v pomoč pri kasnejšem samostojnem delu.