PLATEIA Traffic Collection - Načrtovanje prometne signalizacije in poti vozil
2 kreditni točki IZS

Vsebina:

Tečaj načrtovanja prometne signalizacije in prometnih površin s programo Traffic Collection (Autosign, Autopath, Site design):

 • priprava .dwg podloge
 • priprava 3D situacije
 • Urejanje geometrije zunanje obdelovane površine
 • uporaba knjižnic znakov
 • delo z merili in urejanjem elementov
 • risanje in urejanje horizontalnih označb na cestišču
 • grafična analiza in simulacija vožnje izbranega vozila
 • priprava poljubnih vozil in uporaba knjižnic vozil
 • analiza horizontalne in vertikalne prevoznosti ovir
 • priprava za tisk in izvoz v različne formate

Predavanje poteka v angleškem jeziku s simultanim prevodom! Pomoč asistenta v slovenskem jeziku!

Kako lahko spremljate izobraževanje?

 • V živo v naši učilnici. Pri tem vam zagotovimo vso poterbno strojno in programsko opremo
 • Preko spleta z vašega računalnika. Če še nimate licenčne CGS LABS programske opreme, vam jo za potrebe izobraževanja zagotovimo

Predavatelj:

Antonio Ibanez Cobo, mag.inž.grad.
CGS Labs tehnični specialist za področje infrastrukture

Asistent predavatelja:
Robert Turk, dipl.inž. ok. grad (UN)
Specialist za tehnično podporo uporabnikom


PLATEIA BIM - napredni tečaj načrtovanja (CAD) in modeliranja (BIM) cestne infrastrukture
2 kreditni točki IZS

Cilji izobraževanja:

 • Osvojeno znanje izdelave infrastrukturnih BIM modelov in podmodelov ceste. Znanje modeliranja, opremljanja modela z atributi in delitev informacij v projektu.
 • Osvojeno znanje načrtovanja cestne infrastrukture v BIM
 • Osvojeno znanje načrtovanja prometne opreme in signalizacije v BIM
 • Osvojeno znanje načrtovanja in preverjanja prevoznosti vozil v BIM
 • Seznanitev s pomembnimi novostmi programske opreme Plateia v zadnjih dveh verzijah, za potrebe hitrejšega in lažjega načrtovanja.
 • Osvojeno znanje učinkovite obdelave prečnih profilov.

Vsebina:

Izdelava grafičnega dela projektne dokumentacije:

  • Pregled glavnih novosti v zadnjih 3 verzijah Plateia
  • Izdelava in urejanje DTM s programom Plateia.
  • Izdelava 3D in BIM modela ceste.
  • Načrtovanje in obdelava križišč.
  • Napredna obdelava prečnih profilov (s skripatmi in knjižnicami)
  • Prometna oprema – 2D načrtovanje in 3D modeliranje (Autosign)
  • Izdelava lastnih vozil v programu Autopath za potrebe analize prevoznosti.
  • Nasveti in triki za učinkovitejše delo.

Kako lahko spremljate izobraževanje?

 • V živo v naši učilnici. Pri tem vam zagotovimo vso poterbno strojno in programsko opremo
 • Preko spleta z vašega računalnika. Če še nimate licenčne CGS LABS programske opreme, vam jo za potrebe izobraževanja zagotovimo

Komu je namenjena delavnica?

Tečaj je namenjen projektantom cest, ki program PLATEIA že uporabljajo.

Predavatelj:

Klemen Ozimek, dipl. inž. ok. grad. (UN)
CGS Labs tehnični specialist za področje infrastrukture

Klemen je izkušen predavatelj, ki ima za sabo že preko 20 izobraževanj za projektante prometno inženirske stroke, uporabnike programa PLATEIA in Civil3D