Izdelava modela terena iz podatkov LIDAR za potrebe načrtovanja infrastrukturnih objektov

Vabimo vas na enodnevno delavnico, kjer boste spoznali vse o izdelavi in urejanju 3D modela terena. Na delavnici bomo izdelali digitalni model terena na osnovi prosto dostopnih LIDAR podatkov za Slovenijo. Izdelan model se bo v nadaljnji fazi dopolnil z detajlnim geodetskim posnetkom obravnavanega območja. Na obravnavanem območju bomo izrisali os poljubnega infrastrukturnega objekta in pripadajoče vzdolžne in prečne prereze. Naučili se bomo DMR urejati in poskrbeli za dinamično osveževanje podatkov. Na koncu bomo izdelali 3D solid model infrastrukturnega objekta s pripetimi BIM podatki (stacionaža, material, os,…) ter ga izvozili v standardiziran format IFC, s katerim lahko potem kasneje uvozimo izdelan 3D model v poljuben BIM pregledovalnik.

Uporabljena programska oprema: AutoCAD Civil 3D in Plateia.

Cilji izobraževanja?

 • Kako do prosto dostopnih LIDAR podatkov za celotno Slovenijo.
 • Udeleženci se naučijo izdelati DMR iz LIDAR podatkov in detajlnih geodetskih posnetkov.
 • Izdelati 3D model infrastrukturnega objekta (primer: cesta, železnica, vodovod, kanalizacija, vodotok,…) na osnovi obstoječega modela terena.

Vsebina delavnice:

 • Kako dostopati do prosto dostopnih LIDAR podatkov za celotno Slovenijo. Pretvorba LIDAR podatkov v format LAS.
 • Obdelava LIDAR podatkov za potrebe izdelave DMR.
 • Vnos geodetskih točk iz datotek poljubnega formata za potrebe podrobnejše predstavitve terena na obravnavanem območju.
 • Obdelava in analiza modela terena:
  • definiranje zunanjih in notranjih mej,
  • definiranje lomnih črt,
  • prikaz in glajenje plastnic,
  • naknadno dodajanje podatkov na obstoječ DMR,
  • urejanje trikotnikov in točk na obstoječem DMR,…
 • Urejanje sloga DMR za poljuben prikaz modela terena.
 • Izdelava hitrih prerezov terena.
 • Izračun volumnov med primerjalnima terenoma.
 • Dinamično osveževanje podatkov.
 • Prikaz uporabe orodja za izris 3D brežin pri načrtovanju zunanjih ureditev in zemeljskih del.
 • Projekcija osi na več terenov in prikaz terenskih črt v vzdolžnih in prečnih prerezih.
 • Realističen prikaz terena in infrastrukturnih objektov.

Kdo naj se udeleži delavnice?

Delavnica je namenjena:

 • geodetom,
 • projektantom cest,
 • projektantom prometnih ureditev in zapor,
 • projektantom zunanjih ureditev (parkirišča, platoji, dovozne poti,...),
 • projektantom mostov, viaduktov, nadvozov podvozov, tunelov,
 • projektantom zemeljskih del (kamnolomi, rudniki, deponije),
 • projektantom železnic,
 • projektantom hidrotehnike in komunalne infrastrukture,
 • prostorskim načrtovalcem,
 • urbanistom,
 • arhitektom,
 • ...

Delavnico priporočamo vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z uporabo digitalnega modela terena in vsem tistim, katerim digitalni model terena predstavlja osnovo pri načrtovanju infrastrukturnih objektov.

Udeleženci delavnice prejmejo:

Udeleženci delavnice prejmejo ustrezno gradivo, ki jim bo v pomoč pri kasnejšem samostojnem delu.