PLATEIA GEO - Priprava vhodnih geodetskih podatkov v CAD okolju za nadaljnje delo v programu PLATEIA
1 kreditna točka IZS

Vsebina delavnice:

PRVI DEL

 • postopki za vstavljanje različnih datotek točk. Na podlagi teh točk je nato prikazan postopek izdelovanja in urejanja terena + Pointcloud
 • osnovni postopki načrtovanja ceste. Razumevanje tega dela vam omogoča, da lahko maksimalno izkoristite program Plateia in si potem na podlagi prenašanja podatkov med prečnimi prerezi, vzdolžnim profilom ter situacijo olajšate in pohitrite svoje delo.
 • opis orodij in funkcionalnosti za zakoličbo točk. Točke lahko hitro generiramo na različne načine in jih potem tudi izvažamo.  Na koncu so prikazani tudi praktični primeri.
DRUGI DEL:
 • v tem delu boste spoznali načine urejanje vhodnih podatkov (točk in linij) ter izdelave CGS površine. Prikazana je uporaba 3D brežin za izdelavo površine gradbene jame.
 • spoznali se boste z urejanjem točk ter njenih atributov; kako dodati atribute na točke ter na podlagi teh podatkov, kako ustvariti robove cest ter vzdolžno in prečne osi.
 • prikazan je postopek vnosa zakoličbenih točk na presečiščih plastnic in roba ceste, ter izdelava poročila točk.


Kdo naj se udeleži delavnice?

Delavnica je namenjena:

 • geodetom,
 • projektantom cest,
 • projektantom prometnih ureditev in zapor,
 • projektantom zunanjih ureditev (parkirišča, platoji, dovozne poti,...),
 • projektantom mostov, viaduktov, nadvozov podvozov, tunelov,
 • projektantom zemeljskih del (kamnolomi, rudniki, deponije),
 • projektantom železnic,
 • projektantom hidrotehnike in komunalne infrastrukture,
 • prostorskim načrtovalcem,
 • urbanistom,
 • arhitektom,
 • ...

Kako lahko spremljate izobraževanje?

 • V živo v naši učilnici. Pri tem vam zagotovimo vso poterbno strojno in programsko opremo
 • Preko spleta z vašega računalnika. Če še nimate licenčne CGS LABS programske opreme, vam jo za potrebe izobraževanja zagotovimo

Predavatelja:

Klemen Ozimek, dipl. inž. ok. grad. (UN)
CGS Labs tehnični specialist za področje prometne infrastrukture

Petra Tihole, mag. inž. grad.
Inženirka za pripravo vsebin in tehnično podporo uporabnikom