BIM KOMUNALNA INFRASTRUKTURA – modeliranje komunalne infrastrukture (kanalizacija, vodovod, plinovod) s programom URBANO
2 kreditni točki IZS

Cilji delavnice:

 • Seznanitev s osnovnimi nastavitvami v programu ter možnosti pri načrtovanju
 • Naprednejša raba funkcij in korakov pri načrtovanju
 • Osvojeno znanje določanja prispevnih površin

Vsebina:

 • Izdelava DMR iz geodetskih podatkov
 • Načrtovanje poteka trase
 • Napredno določanje prispevnih površin
 • Izris/urejanje nivelete v situaciji in vzdolžnem profilu
 • Izris hišnih priključkov
 • Podajanje podatkov za jaške/jarke/zgornje sloje…
 • Izdelava skupnih jarkov za več cevi
 • Izdelava prečnih profilov
 • Prikaz križanj med različnimi sistemi
 • Izpis izračunanih hidravličnih količin in geometrije sistema
 • Izdelava 3D modela sistema
 • BIM modeliranje

Kako lahko spremljate izobraževanje?

 • V živo v naši učilnici. Pri tem vam zagotovimo vso poterbno strojno in programsko opremo
 • Preko spleta z vašega računalnika. Če še nimate licenčne programske opreme URBANO, vam jo za potrebe izobraževanja zagotovimo

Predavatelj:

Klemen Ozimek, mag.inž.ok.grad.
CGS Labs tehnični specialist za področje infrastrukture

Klemen je izkušen predavatelj, ki ima za sabo že preko 20 izobraževanj za projektante, uporabnike programov URBANO, PLATEIA in Civil3D.