FERROVIA BIM - napredni tečaj načrtovanja (CAD) in modeliranja (BIM) železniške infrastrukture
2 kreditni točki IZS

Cilji izobraževanja:

 • Osvojeno znanje izdelave infrastrukturnih BIM modelov in pod-modelov železnic.
 • Znanje modeliranja, opremljanja modela z atributi in delitev informacij v projektu.
 • Osvojeno znanje načrtovanja železniške infrastrukture v BIM
 • Seznaniti uporabnike programske opreme FERROVIA s pomembnimi novostmi v zadnjih dveh verzijah programa.
 • Praktičen prikaz rešitev na primerih.

Vsebina:

 • Izdelava grafičnega dela projektne dokumentacije:
  • Izdelava in urejanje DTM s programom FERROVIA.
  • Izris osi z uporabo novega orodja pomožnih elementov osi.
  • Izris osi z uporabo regresijske metode (best-fit) v oseh in vzdolžnih profilih.
  • Uporaba orodja za izris projekcije nivelete.
  • Načrtovanje cevi v situaciji in izris le teh v vzdolžnih in prečnih profilih.
  • Izris 3D projekcije kateregakoli 3D elementa (3Dsolid) v vzdolžnih in prečnih profilih.
  • Projekcija točk iz situacije v vzdolžni profil (Signali).
  • Posodobitve orodja za izris in urejanje kretnic.
  • Uporaba orodja za izris stopničenja brežin v situaciji in/ali prečnih profilih.
  • Definiranje in uporaba pogojnega elementa za izris TCS elementov v prečnih profilih.
  • Napredno urejanje prečnih profilov s skripatmi in knjižnicami
  • Nasveti in triki

Kako lahko spremljate izobraževanje?

 • V živo v naši učilnici. Pri tem vam zagotovimo vso poterbno strojno in programsko opremo
 • Preko spleta z vašega računalnika. Če še nimate licenčne CGS LABS programske opreme, vam jo za potrebe izobraževanja zagotovimo

Komu je namenjena delavnica?

Tečaj je namenjen projektantom železnic, ki program FERROVIA že uporabljajo.

Predavatelj:

Leon Leban
Produktni vodja za programsko opremo FERROVIA