Osnove programa AutoCAD

Osnovni tečaj AutoCAD je namenjen vsem tistim, ki se želijo seznaniti in se naučiti delati z najbolj razširjenim programom za 2D in 3D načrtovanje. Na tečaju AutoCAD-a bodo udeleženci spoznali metode dela in orodja za izdelavo 2D tehnične dokumentacije. V teku tečaja se bodo udeleženci naučili risati in urejati elemente, se seznanili z orodji za dokumentacijo načrtov in se naučili pravilnega in učinkovitega pristopa pri risanju. Udeleženci po končanem izobraževanju znajo načrt tudi izrisati na tiskalnik z uporabo tehnike Layout.

Vsebina tečaja:  

  • spoznavanje delavnega okolja programa AutoCAD
  • splošne nastavitve programa
  • seznanitev z osnovami dvodimenzionalnega risanja
  • ukazi za risanje
  • delo z ukazi za urejanje narisanih elementov (copy, move, rotate, fillet,...)
  • delo z ravninami
  • kotiranje, šrafiranje, pisanje besedila
  • uporaba in izdelava blokov
  • izris risbe na tiskalnik
  • odkrivanje raznih "trikov" in "bližnjic"

Komu je tečaj namenjen?

Tečaj je namenjen vsem, ki bi se želeli seznaniti z osnovami 2D tehničnega načrtovanja. Namenjen je tako uporabnikom, ki se s programom še niso srečali, ali pa imajo osnovno znanje in bi ga želeli nadgraditi.

Tečajniki prejmejo:

Udeleženci tečaja prejmejo skripto »Osnove programa AutoCAD«