Na mednarodni konferenci o načrtovanju in izvedbi transportnih konstrukcij, z naslovom Konference dopravní stavby v projektu a realizaci v organizaciji ČKAIT, Češke zbornice pooblaščenih inženirjev in tehnikov v gradbeništvu, katere cilj je bil prispevati k dvigu kakovosti dela na področju prometne gradnje, se je uspešno predstavilo in navdušilo obiskovalce tudi naše podjetje.

Konferenca se je odvila 26. oktobra 2021, V Olomoucu na Češkem in je združila pooblaščene osebe na področju gradnje infrastrukture, projektante, vodje gradenj, tehnične nadzornike in drugo strokovno javnost, ki deluje v gradbeni industriji, kot so zaposleni v gradbenih organih, investicijskih oddelkih regionalnih oblasti, mest in občin.

Osrednja tema konferenca so bili procesi načrtovanja in izvedbe prometne infrastrukture, s ključnimi poudarki na prometnih konstrukcijah poseljenih območij. V nasprotju s tako imenovanimi »velikimi« prometnimi gradnjami na obrobju, zahtevajo gradnje v urbanem okolju drugačen pristop in znanje.

Konferenca je ponudila prostor izmenjave aktualnih znanj s področja prometne gradnje med pooblaščenimi osebami in strokovno javnostjo in zagotovila informacije o celotnem postopku priprave gradnje; od predprojektne priprave, projektiranja, proračuna, do dejanske izvedbe in odobritve gradenj.

Poleg plenarnih zasedanj je konferenca ponudila tudi diskusijske bloke, kjer je Michal Kostelecky, predstavnik naše češke pisarne, uspešno razširil vest o naših produktih in o podjetju CGS Labs na Češkem in zbudil zanimanje obiskovalcev za programsko opremo Plateia, Autopath in Autosign.

S povabilom strokovne javnosti, kot so gradbeni organi, posebni gradbeni organi in investicijski oddelki, je konferenca omogočila izmenjavo izkušenj med deležniki.