Na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani je naša ekipa izvajala letni tečaj za študente magistrskega študija nizkih gradenj. Na tečaju so študenti spoznali najbolj učinkovita in razširjena orodja za načrtovanje infrastrukturnih projektov.

Prvi dan so spoznali osnove BIM procesa v kombinaciji z osnovami dela s programi, kot sta Civil 3D, Infraworks. Drugi dan so študenti s programom Plateia, pod mentorstvom naših specialistov, izdelali študijski primer cestnega projekta.

Univerzalni pristop k projektiranju, ki ga uporablja orodje Plateia, jim bo pomagal pri razumevanju postopka projektiranja ceste. Sama Plateia pa jim bo pri študiju in kasnejši karieri vedno stala ob strani z nenehnim izpopolnjevanjem in izboljševanjem.