Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS je v čast predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, 1. oktobra otvorila razstavo na temo digitalizacije v gradbeništvu z naslovom »DIGITALIZACIJA V GRADBENIŠTVU – ZDAJ!«

Z razstavo želi zbornica predstaviti dosedanje dosežke pri uvajanju digitalnih platform na področju gradbenega projektiranja in načrtovanja ter operativnega izvajanja gradenj v Sloveniji s strani investitorjev ter inženirskih projektivnih in gradbenih podjetij v zadnjih letih. Slovenci smo lahko na predstavljene projekte, ki so že bili izvedeni ali pa se izvajajo s pomočjo digitalnih platform zelo ponosni in se z njimi že zdaj uvrščamo ob bok digitalno usmerjenih gospodarstev Evropske unije.

V okviru razstave naše podjetje CGS Labs predstavlja svoje rešitve za BIM podprto načrtovanje objektov nizkih gradenj (cest, železnic, ureditev vodotokov) in pa cestni vremenski informacijski sistem za podporo odločanju službam za zimsko vzdrževanje cest.

Razstava bo v prostorih GZS na ogled do 30. novembra. Vabljeni k ogledu.