Podjetje CGS Labs je uspešno izvedlo prvi mednarodni natečaj za študente gradbeništva CGS Labs Infrachallenge 2019.  Pretekli teden so na zaključnem dogodku v Ljubljani predstavili najboljše projekte in slavnostno podelili nagrade in priznanja.

K sodelovanju so bili vabljeni študentje zaključnih letnikov in diplomanti gradbenih fakultet iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne gore in Severne Makedonije. V okviru natečaja so ti morali izdelati načrt infrastrukturnega objekta z uporabo enega od specializiranih CGS Labs programov za načrtovanje cest (Plateia), železnic (Ferrovia) ali vodotokov (Aquaterra).

Matjaž Šajn, direktor podjetja CGS Labs, predstavlja kriterije strokovne komisije za ocenjevanje projektov.

Matjaž Šajn, direktor podjetja CGS Labs, predstavlja kriterije strokovne komisije za ocenjevanje projektov.

Projekte je ocenjevala strokovna komisija, v kateri so sodelovali priznani profesorji, strokovnjaki iz projektivnih podjetij in predstavniki organizatorja CGS Labs. Kriteriji ocenjevanja so vključevali vse od zahtevnosti projektne naloge do uporabe BIM pristopa in kakovosti projektne dokumentacije in 3D modela objekta. Čeprav je bilo od devetnajstih prijav v roku oddanih le osem projektov, pa lahko rečemo, da nas je kakovost teh prijetno presenetila.

No alt text provided for this image

Leon Leban, vodja razvoja, predstavlja aktivnosti podjetja CGS Labs na področju digitalizacije grajenega okolja.

Nagrajeni projekti:

Prvo nagrado sta prejela Nemanja Losić in Danijel Savković, diplomanta Fakultete za gradbeništvo iz Beograda, Srbija, ki sta s programom Ferrovia izdelala idejni projekt ozkotirne železnice na odseku Bioska – Stapari.

No alt text provided for this image

Drugo nagrado je prejel Darko Ristovski, Fakulteta za gradbeništvo v Skopju, Severna Makedonija za idejni projekt ceste izdelan s programom Plateia.

No alt text provided for this image

Tretjo nagrado je prejel Hrvoje Kmoniček, Gradbena fakulteta v Osjeku, Hrvaška, ki je s programom Plateia izdelal idejni projekt avto-moto steze.

No alt text provided for this image

Komisija je izpostavila tudi projekt Alexa Želja, študenta mariborske Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, za idejni projekt severne mariborske obvoznice, ki ga je izdelal s programom Plateia.

No alt text provided for this image

Podpora slovenskih podjetij

Namen nagradnega natečaja ni bil zgolj popularizirati uporabo naprednih računalniških tehnologij za načrtovanje infrastrukturnih objektov med študenti gradbeništva v regiji, temveč jim hkrati omogočiti, da se kakovostno predstavijo bodočimi delodajalcem. Da je interes po tem obojestranski, sta potrdili slovenski podjetji Lineal in Elea IC in kot sponzorja podprli CGS Labs Infrachallenge 2019.

Iztok Zabreznik, BIM manager v podjetju Lineal,

Iztok Zabreznik, BIM manager. Podjetje Lineal je eno največjih slovenskih projektantskih podjetij specializiranih na področje infrastrukture.

 

No alt text provided for this image

Jure Česnik, BIM manager. Elea IC v Sloveniji sodeluje na številnih projektih, ki se izvajajo skladno z zahtevami BIM.

 

»Uspeh nam daje spodbudo za naprej« pravi Matjaž Šajn, direktor podjetja CGS Labs. Podjetje bo nagradni natečaj zopet ponovilo čez dve leti in morda vanj vključilo še več držav.

 

No alt text provided for this image

Foto (z leve): Jure Česnik – Elea IC, Darko Rostovski, Nemanja Losić, Danijel Savković, Matjaž Šajn – CGS Labs, Hrvoje Kmoniček, Alex Želj, Dušan Rajlić, Iztok Zabreznik – Lineal)

Nekaj utrinkov z zaključnega dogodka je zajetih v foto galeriji dogodka: https://www.cgs-labs.com/Portals/21/Foto_gallery/CGS Labs Infra Challenge 2019/index.html

 

Izjave članov strokovne komisije:

mag. Robert Rijavec, univ. dipl. inž. grad.,
višji predavatelj na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani

No alt text provided for this image

»Vedno si želimo nekaj novega, svežega, navdušujočega. In CGS Labs Infra Challenge 2018/2019 je vse to. Študentom, mladim inženirjem, bodočim kreatorjem prostora, ponuja izziv na poti k modeliranju prometne infrastrukture brez katere si danes ne predstavljamo življenja. Modeliranje prometne infrastrukture ni več risanje načrtov, je višji nivo. In ta nivo smo doživeli tudi v okviru večine rešitev, ki so sodelovale na natečaju. Skoraj vsi udeleženci so pripravili 3D žične modele. Vsi udeleženci na nek način obvladujejo programsko opremo CGS Labs, kar nekaj sodelujočih pa ve tudi kaj je to BIM, zato ne preseneča uporaba standardov za izmenjavo modelov med različnimi programi s prikazom rešitev v virtualnem svetu. Modeliranje infrastrukture običajno ni delo posameznika in prav tu vidim izziv za prihodnost v katerega bi veljalo vlagati.«

 

Mag. Dušan Ogrizek, univ. dipl. inž. grad.,
direktor podjetja Lineal

 

Dušan Ogrizek

»CGS Labs Infrachallenge je zelo dobrodošel natečaj, ki spodbuja angažiranje mladih strokovnjakov in jim odpira pot uveljavljanja na področju načrtovanja infrastrukture. Natečajne rešitve kažejo visoko stopnjo obvladovanja računalniške tehnologije pri projektiranju prometnic in so v tem pogledu zelo primerljive. Ohrabruje tudi prikazan nivo 3D modeliranja, ki je ključna podlaga za učinkovito uporabo BIM tehnologije. Prav BIM pristop, ki v nekaterih prejetih nalogah še manjka, v drugih pa je še na osnovnem nivoju, bo velik izziv stroke v bližnji prihodnosti.«