20. aprila se je v Portorožu zaključila 5. konferenca Biznis in trendi v gradbeništvu, kjer so bila v ospredje postavljena predvsem vprašanja, ali bodo državne investicije ostale na približno enakih ravneh tudi po koronskem času in super volilnem letu v Sloveniji.

V okviru konference je na okrogli mizi s temo »BIM zahteva v novem Gradbenem zakonu« sodeloval tudi Matjaž Šajn, direktor podjetja CGS Labs in predsednik buildingSMART Chapter Slovenija. Podrobneje je predstavil katere izvedbene akte bomo morali sprejeti, da izpolnimo zakonska določila, ki bodo opredelila uporabo BIM-a in katere aktivnosti združenje siBIM in buildingSMART Slovenija še načrtujeta, da bo do leta 2025 res vse pripravljeno za nemoteno izvajanje zapisanih določil.