Training instructions

The training course consists of several lessons. Each lesson is presented in a video and accompanied by the tutorial PDF and with DWG file(s) to work with, where needed.

Training goals

When you complete this online training, you will able to start working on real-life projects.

Plateia - Celostna rešitev za 3D načrtovanje cest s podporo BIM

Vabimo vas na delavnico, kjer boste na praktičnih primerih spoznali osnovne postopke za projektiranje cest s programom Plateia.

Spoznali bomo postopke za določitev obstoječe osi ceste z metodo najboljšega prileganja vhodnim geodetskim podatkom (BestFIT analiza). S kombinacijo orodij za določitev prečnih nagibov in določitev optimalne višine nivelete bomo izdelali načrt rekonstrukcije cest.

Video tečaj + 1 ura konzultacij= 140 € (brez DDV)

Kontaktirajte nas:

  • za količinske popuste
  • za plačilo po predračunu
  • za pomoč pri unovčitvi kode s popustom