Training instructions

The training course consists of several lessons. Each lesson is presented in a video and accompanied by the tutorial PDF and with DWG file(s) to work with, where needed.

Training goals

When you complete this online training, you will able to start working on real-life projects.

Projektiranje rekonstrukcij in preplastitev cest

Vabimo vas na delavnico, na kateri se boste seznanili s projektiranjem rekonstrukcij in preplastitev cest s programom Plateia. Spoznali bomo postopke za določitev obstoječe osi ceste z metodo najboljšega prileganja vhodnim geodetskim podatkom (BestFIT analiza). S kombinacijo orodij za določitev prečnih nagibov in določitev optimalne višine nivelete bomo izdelali načrt rekonstrukcije cest.

Video tečaj +1 ura konzultacij 140€+ddv

Kontaktirajte nas:

  • za plačilo tečaja po predračunu,
  • za zakup dostopa za več oseb,
  • za pomoč pri uveljavljanji kode s popustom,
  • za dogovor termina za konzultacije,
  • za dostop do delovnih datotek za tečaj.