Mobilna aplikacija v oblaku za vodenje gradbišča

Zagotavljanje kakovosti gradbenih del, varstva in zdravja pri delu, spremljanje terminskih planov ter pripravo dokumentacije za prevzem in predajo objektov. Aplikacija deluje tudi brez neposredne internetne povezave.

Viewpoint Field View™ je mobilna aplikacija v oblaku, ki različnim izvajalcem gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del omogoča zajem, izmenjavo in obdelavo podatkov na objektu.

Omogoča jim, da že na gradbišču sproti rešijo zaplete, zmanjšajo možnost napak in delo opravijo bolj kvalitetno. Ta zmogljiva mobilna aplikacija za vodenje gradbišč v povezavi s programskim modulom Viewpoint Team za projektni management tvori celovito rešitev za vodenje gradbenih projektov.

Dostopnost podatkov

Enostaven zajem, izmenjava, obdelava in posredovanje podatkov z gradbišča v projektno pisarno.

Preglednost podatkov

Operativne sheme zagotavljajo hiter pregled in analizo podatkov za ustrezno sporočanje in ukrepanje.

Poenostavljena obdelava podatkov

Pripravljene predloge omogočajo poenoteno obravnavo, pregled in nadzor gradbenih del na objektu.

Z natančnimi brezpapirnimi metodami do boljše izvedbe gradbenih del, s sprotnim reševanjem zapletov in z zmanjšanjem tveganja.

Ta zmogljiva mobilna aplikacija za vodenje gradbišč v povezavi s programskim modulom Viewpoint Team za projektni management tvori celovito rešitev za vodenje gradbenih projektov.

Zagotavljanje kakovosti in nadzora

S sprotno kontrolo kakovosti in testiranjem se preprečita raba neustreznega materiala in napačna vgradnja. Sproti se odpravljajo neskladnosti, zato se zmanjša obseg nepotrebnih in dodatnih del.

Varstvo pri delu

Lažje zagotavljanje varnosti in zdravja  pri delu na gradbišču. Poenostavljeni so varnostni pregledi, ker se dokumentacija shranjuje na objektu. Hitro se ugotavlja nepravilnosti, zato je možna pravočasna napotitev delavcev na dodatno izobraževanje. Delovne nesreče se sproti beleži in dokumentira skupaj z izjavami prič in s fotografijami.

Tehnični prevzem in predaja objekta

Sledljiv seznam ugotovljenih tehničnih napak, pomanjkljivosti in nedokončanih del. Izdelava poročil o zagonu vgrajene opreme in poročil o poskusnem obratovanju objekta.

Podjetje SEYMOUR PACIFIC poroča, da z uporabo Aplikacije  FIELD VIEW vedno več ljudi prispeva k dvigu kakovosti storitev

»Z uporabo aplikacije Field View smo pridobili veliko prednost, ker jo uspešno uporabljajo vodje gradbišč na terenu in vodje projektnih pisarn.«

Lisa M, Systems Analyst, Seymour Pacific

Celoten prispevek je na tej povezavi.

Posvetujte se s strokovnjakom za Viewpoint Field View

Dogovorite se za sestanek z našim strokovnjakom in preverite, kako vam Viewpoint Field View lahko pomaga na vašem gradbišču.

Reference

Skupaj gradimo prihodnost