BIM za vodje projektov

BIM (Building Information Modelling) predstavlja odgovor na vprašanje, kako učinkoviteje in ceneje projektirati, graditi in vzdrževati tako nizkogradniške kot visokogradniške objekte ne glede na njihovo velikost, v zaostrenih ekonomskih razmerah. Pomembno je zavedanje, da le z učinkovito povezavo med načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem / upravljanjem objektov lahko dosežemo večjo učinkovitost dela, prihranke na času, zmanjšanje napak, dvig kakovosti in s tem zmanjšanje stroškov projektov, gradnje in vzdrževanja.

V razvitejših državah, kot so ZDA, Anglija in Skandinavija, so zahteve za uvedbo BIM tehnologij že zakonsko podprte. EU prihaja z direktivo in namenom, da podobno zakonodajo uvede v vseh državah Evropske unije, pri čemer tudi Slovenija ne bo izjema. Na slovenskem trgu se naročniki (javni in zasebni) že odločajo za zahtevo uporabe BIM.

Program izobraževanja »BIM za vodje projektov« je nadaljevalno, poglobljeno izobraževanje, ki se izvaja na osnovi prej opravljenega izobraževalnega programa »BIM za javno upravo« ali »BIM za vodilne delavce«. Na poldnevnem izobraževanju »BIM za vodje projektov« je poudarek na poglobitvi znanj, vezanih na področje dokumentov, pravilnikov in tehničnih standardov na področju BIM. Podrobno spoznamo vsebino dokumentacije, imenovane informacijske zahteve naročnika (t. i. EIR) ter nato še vsebino Izvedbenega načrta uvajanja BIM (t. i. BEP). Pomemben del učnega programa tega izobraževanja je vzpostavitev skupnega podatkovnega okolja (t. i. CDE) in seznanitev z glavnimi funkcijami tega sistema.

Cilj izobraževanja

 • Poglobljeno razumevanje BIM tehnologij in procesov;
 • Razumevanje dokumenta o informacijskih zahtevah naročnika in potrebe po tem dokumentu;
 • Razumevanje izvedbenega dokumenta za vpeljavo BIM in potrebe po tem dokumentu;
 • Poglobljeno razumevanje postopka izdelave BIM modelov in pod-modelov;
 • Razumevanje funkcij skupnega podatkovnega okolja.

Vsebina izobraževanja

 • Naprednejši pojmi in BIM terminologija
 • Naprednejše informacije o zakonodaji, predpisih, smernicah in standardih v svetu
 • Osvežitev znanja s področja organizacije dela pri uvajanju BIM metodologije
 • Poglobljene vsebine o Informacijskih zahtevah naročnika
 • Poglobljene vsebine o BIM Izvedbenem planu
 • Naprednejše vsebine implementacije skupnega podatkovnega okolja (CDE) za BIM projekte za namene upravljanja informacij in komunikacije
 • Primeri dobre prakse

Metode dela

Izobraževanje bo potekalo v obliki predavanja, podkrepljeno bo s praktičnimi primeri in z izkušnjami. Ob zaključku izobraževanja bo priložnost za izmenjavo mnenj in diskusijo.

Komu je izobraževanje namenjeno?

Izobraževanje je namenjeno vodjem projektov pri naročnikih, projektantih ali izvajalcih.

Izvedba izobraževanja

Lokacija: CGS Labs učilnica v Ljubljani ali po dogovoru.