BIM za vodilni kader

BIM (Building Information Modeling) predstavlja odgovor na vprašanje, kako učinkoviteje in ceneje projektirati, graditi in vzdrževati tako nizkogradniške kot visokogradniške objekte ne glede na njihovo velikost, v zaostrenih ekonomskih razmerah. Pomembno je zavedanje, da le z učinkovito povezavo med načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem / upravljanjem objektov lahko dosežemo večjo učinkovitost dela, prihranke na času, zmanjšanje napak, dvig kvalitete in s tem zmanjšanje stroškov projektov, gradnje in vzdrževanja.

V razvitejših državah, kot so ZDA, Anglija in Skandinavija, so zahteve za uvedbo BIM tehnologij že zakonsko podprte. EU prihaja z direktivo in namenom, da podobno zakonodajo uvede v vseh državah Evropske unije, pri čemer tudi Slovenija ni izjema. V Sloveniji je v sprejemanju Akcijski načrt za uvedbo digitalizacije v gradbeno panogo, nekateri privatni in državni naročniki pa že zahtevajo, da se gradbeni projekti odvijajo po BIM metodologiji.

Na poldnevnem izobraževanju vas bomo informirali, kako se vi kot podjetje ali organizacija lahko pripravite na prihajajoče zahteve po uporabi BIM metodologije. Kaj morate postoriti v organizacijskem in tehnološkem smislu, da vas BIM zahteve ne doletijo nepripravljene. Izvedeli boste, kakšna je vloga naročnika, projektanta, izvajalca ali vzdrževalca / upravljalca v BIM procesu. Predstavili vam bomo primere dobre prakse in izkušnje na BIM projektih v Sloveniji in tujini.

Kdo naj se udeleži seminarja?

Izobraževanje je namenjeno direktorjem in vodilnim kadrom v podjetjih, ki so vključena v procese naročanja, načrtovanja, gradnje, nadzora ali upravljanja in vzdrževanja objektov.
Vabljeni:

 • državni in privatni investitorji,
 • projektantske organizacije,
 • nadzorne organizacije
 • gradbena izvajalska podjetja
 • podjetja za upravljanje in vzdrževanje gradbenih objektov
 • predstavniki večjih podjetij, ki upravljajo z nepremičninami,
 • predstavniki občin.

*Za udeležbo na izobraževanju se udeležencem priznata 2 kreditni točki. 

Cilj izobraževanja

 • Razumeti BIM metodologijo.
 • Spoznati prednosti in koristi uporabe BIM metodologije pri procesih načrtovanja, gradnje in vzdrževanja.
 • Seznaniti se z BIM terminologijo, z zakonodajo, smernicami in standardi na področju BIM-a doma in v tujini.
 • Spoznati, kako je potrebno vaše podjetje prilagoditi novi BIM metodologiji v organizacijskem smislu.
 • Razumeti, kako poteka delo pri pripravi BIM modelov in podmodelov ter kako se vzpostavi sistem za sodelovanje (skupno podatkovno okolje - CDE).

Vsebina izobraževanja

 • O digitalizaciji gradnje in informacijskem modeliranju - BIM (Building Information Modeling).
 • Osnovni pojmi in terminologija BIM-a.
 • Prednosti, koristi in izzivi pri uporabi BIM metodologije.
 • BIM metodologija dela, prehod s CAD na BIM.
 • Stopnje implementacije BIM-a.
 • Zakonodaja, predpisi, smernice in standardi v svetu.
 • Vsebina projektne naloge z vključenimi BIM zahtevami.
 • BIM izvedbeni načrt in vloga naročnika ter izvajalca.
 • Implementacija skupnega podatkovnega okolja (CDE) za BIM projekte za namene učinkovitega sodelovanja.
 • Primeri dobrih praks.

Metode dela

Izobraževanje bo potekalo v obliki predavanja, podkrepljeno bo s praktičnimi primeri in z izkušnjami iz Slovenije in tujine. Prikazan bo primer BIM procesa planiranja, načrtovanja, gradnje in upravljanja na pilotnem projektu. Ob zaključku izobraževanja bo priložnost za izmenjavo mnenj in diskusijo o uvajanju BIM-a v vaši organizaciji.

O predavatelju

Matjaž Šajn, univ.dipl.ing.grad.
Direktor podjetja CGS Labs d.o.o.

Matjaž Šajn je je leta 1987 zaključil študij gradbeništva na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo in za svoje diplomsko delo prejel študentsko Nagrado Prešernovega sklada. Takoj zatem se je zaposlil v podjetju SCT PROJEKT, kasneje preimenovan v PNZ d.o.o. Leta 1990 je skupaj s kolegom Tomažem Dimnikom ustanovil podjetje CGS d.o.o. (kasneje preimenovano v CGS plus d.o.o.). Matjaž Šajn je direktor podjetja od ustanovitve do danes. Podjetje CGS Labs ima 25 letno zgodovino in je vodilni slovenski ponudnik rešitev na področju računalniškega načrtovanja za arhitekturo, gradbeništva, strojništva in geodezijo. Med najuspešnejše izdelke, ki jih je podjetje v tem času razvilo, sodijo programi za načrtovanje cest, železnic in vodotokov - Plateia, Ferrovia in Aquaterra, ki se uspešno prodajajo doma in v tujini.