O BIM FORUM DOGODKU


BIM Forum je edinstveni, že tradicionalni dogodek v Sloveniji, ki je namenjen izmenjavi informacij s področja digitalizacije gradbene panoge in BIM tehnologij med odločevalci v gospodarstvu in javni upravi. Organizatorja dogodka sta podjetje CGS Labs in siBIM, Slovensko združenje za informacijsko modeliranje gradenj.

Zakaj se udeležiti BIM Forum?

Čeprav smo vsi že veliko slišali o koristih, ki jih prinaša pristop BIM, ostajajo številna odprta vprašanja:

Kaj moramo postoriti v državi, da se bo BIM hitreje uveljavil?

Kako naj k BIM-u pristopijo naročniki in investitorji, še posebej naša država?

Kako naj se gospodarski subjekti pripravijo na te spremembe?

Kateri so naslednji koraki na področju predpisov, zakonov in standardov?

Kdo naj se udeleži dogodka?

Dogodek je namenjen vodstvenim delavcem in odločevalcem v javnem sektorju in zasebnih podjetjih, ki so aktivna v katerikoli fazi od načrtovanja do vzdrževanja objektov javne ali zasebne infrastrukture.

Odlična priložnost za izmenjavo mnenj in izkušenj

Sklepanje novih poslovnih povezav

Seznanjanje z aktualnimi trendi na področji BIM v tujini

Sooblikovanje nacionalne strategije BIM


Glavni organizator dogodka BIM Forum je podjetje CGS Labs d.o.o. 
Soorganizator dogodka je SiBIM – Slovensko združenje za informacijsko modeliranje v gradbeništvu.

UTRINKI S PREJŠNJIH BIM FORUM DOGODKOV